Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vânî Mehmed Efendi’ye Göre Yusuf Kıssasından Çıkarılacak Dersler ve İncelikler

Ulusal Vânî Mehmed Efendi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 November 2009, vol.1, pp.97-116 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Kur'ân Vahyinde Lafız-Mana Bütünlüğü

in: İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Tekin Ahmet, Editor, Bidge Yayınları, Ankara, pp.45-65, 2023 Creative Commons License

Prof. Dr. Sakıp Yıldız

in: Kur'ân'a ve Tefsire Adanmış Ömürler, Karataş, Ali, Atmaca, Gökhan, Editor, Çamlıca Yayınları, İstanbul, pp.117-124, 2022 Creative Commons License

”Mukâtil b. Süleyman ve Muhkem-Müteşâbih Âyetler”

in: Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler I, Ethem, Mürsel Topyay, Yusuf Akın, Mehmet Ünsal, Ramazan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.28-31, 2019 Creative Commons License

”Envâru’t-tenzîl Eleştirileri ve Tahlili”

in: İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî Beyzâvî, Arıcı, Mustakim, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.669-716, 2017 Creative Commons License