Sofyalı Bâlî Efendi’nin Tasavvufî Düşünce Bakımından Önem Arz Eden Bazı Âyetlerle İlgili Yorumları


Creative Commons License

Kiraz C.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.241-277, 2007 (Peer-Reviewed Journal)