Suyûtî’nin Hâşiyesi, Şâmî, Hocazâde ve Zebîdî’nin Risâleleri Bağlamında Beyzâvî Tefsiri ve İ’tizâl Tartışmaları


Creative Commons License

Kiraz C.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.155-185, 2010 (Peer-Reviewed Journal)