Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation Of Metabolic Profiles Of Saanen Goats İn The Transition Period

2. uluslararası 13. ulusal veteriner iç hastalıkları kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.42-50

Usefulness of a Equine IgG Test, Glutaraldehyde test (GCT) duration and Brix Refractometry as Indicators of Passive Transfer Status in Neonatal Foals Antalya

1. International conference on food, agriculture and animal sciences, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2018, pp.112

Bir buzağıda klinik kongenital neosporozis

1.uluslararası 5. sürü sağlığı ve yönetimi kongresi, 14 - 17 October 2018

Comparison of effectiveness of parenteral Lincomycin/Spectinomycin combination and Dexpanthenol applications for clinical progress in goat kids with Contagious Ecthyma

1. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi/1. International Veterinary Intarnal Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017

Bir atta Boyulismus (Tip A) olgusu

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 24 May 2015

Bir Atta Botulismus (TipA) Olgusu

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Samsun, Turkey, 21 - 24 May 2015

Bir atta Botilismus Tip A olgusu

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi Uluslararası Katılımlı, Samsun, Turkey, 21 - 24 May 2015, vol.1, pp.164-165

Atlarda alt solunum sistemi hastalıklarında endoskopik muayenenin ve trakeal aspirasyon tekniğinin önemi

uludağ üniversitesi 4. bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014

Alt Solunum Yolu Hastalıkları Gözlenen Atlarda Bakteriyolojik İncelemeler

X.Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Aydın, Turkey, 24 - 27 September 2012 Sustainable Development

Doğum sonrası şiddetli zayıflayan ineklerin biyokimyasal ve klinik değerlendirilmesi

8. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.36-37

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

57

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

57

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals