Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Behçet Sendromuna Bağlı Göz Tutulumu Olup Biyolojik Tedavi Alan Hastaların Klinik Özelliklerinin Retrospektif İncelenmesi: Tek Merkez Deneyimi

19. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 13. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 05 March 2023, pp.281

Nötropeni ve Splenomegali Bulguları olan Romatoid Artrit Hastasında T Hücreli Large Granüler Lenfositik Lösemi: Olgu Sunumu

19. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 13. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 05 March 2023, pp.364

Subkutanöz Pannikülit İle Prezente Olan Bir T Hücreli Lenfoma Olgusu

İnflamasyon Kampı İnteraktif Vaka Tartışması, 2022, Bursa, Turkey, 25 - 26 November 2022, pp.59-60

İnteraktif Vaka Tartışması Behçet Vakası Olgu Sunumu

İnflamasyon Kampı İnteraktif Vaka Tartışması, 2022, Bursa, Turkey, 25 - 26 November 2022

IgG4 İlişkili Hastalık: 27 Vakalık Tek Merkez Deneyimi

İnflamasyon Kampı İnteraktif Vaka Tartışması, 2022, Bursa, Turkey, 25 - 26 November 2022, pp.43-45

SPA Dışı Reaktif Artrit

TRD Yaz Okulu, Çanakkale, Turkey, 30 June - 03 July 2022

Aksiyel Eklemlerin Değerlendirilmesi

18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 7. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 12. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2022, pp.91-92

Kranial MR iskemik veya vaskülitik lezyonu olan hasta

Romatoloji 365 Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 28 November 2021, pp.12-14

REA TEDAVI-BIYOLOJIK AJANLAR

Mersin Romatoloji Günleri, Mersin, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.23-25

Olgu Sunumu

Olgularla İnflamasyon Multidisipliner Yaklaşım, 2021, Sapanca, Turkey, 10 - 12 September 2021

Romatoid Artrit

17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.31-35

Non-Fonksiyonel Adrenal İnsidentaloma Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasında Sayılabilir mi?

17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.228-229

BIOSIMILAR INFLIXIMAB EXPERIENCE IN SPONDYLOARTRITIS PATIENTS: TREASURE REAL LIFE RESULTS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 June 2020, vol.79, pp.1616 identifier

Taenia Saginata İle Mortal Seyreden Granülomatozisli Polianjitis Olgusu

16.Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi - 5. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi 10. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2020, pp.315-316

Romatolojik Olgulara Multidisipliner Yaklaşım Olgu - 1

16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 5. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 10. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2020, pp.36

OLGU: İnflamatuar Hastalıklarda Güvenlik

Olgularla İnflamasyon: Multidisipliner Yaklaşım, 2019, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2019, pp.12

UVEITIS RELATED FACTORS IN PATIENTS WITH SPONDYLOARTHRITIS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.491 identifier

Psoas Absesi ile Komplike Olan Granülomatozisli Polianjitis Olgusu: Hastalık Tutulumu? Tüberküloz?

14. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu EULAR (Avrupa Romatoloji Derneği) Onaylı ve Sertifikalı Temel Ultrasonografi Kursu, Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.15

Sekukinumab Tedavisi Başlanan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi.

Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2019, vol.11, pp.54

Enflamatuar myozitleri taklit eden Çölyak olgusu.

XIII.Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu, Antalya, Turkey, 11 - 13 January 2019, pp.27

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan Ankilozan Spondilit hastalarında Anti-TNF deneyimi

Romatolojide Güncelleme Sempozyumu, Adana, Turkey, 7 - 09 December 2018

Kliniğimizdeki Tosilizumab Deneyimi: Tek Merkez, Retrospektif Çalışma

Romatolojide Güncelleme, Adana, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.17-18

Leflunomide As a Concomitant DMARD Choice for the Biological Treatment Era of Rheumatoid Arthritis

ACR/ARHP Annual Meeting, 2018, Chicago, United States Of America, 19 - 24 October 2018, vol.70, pp.586-587

Canakinumab Treatment in Adult-Onset Still’s Disease: Case Series

ACR/ARHP Annual Meeting, 2018, Illinois, United States Of America, 19 October 2018, vol.70, pp.1441

Factors that may be associated with uveitis in patients with spondyloarthritis

ACR/ARHP Annual Meeting, 2018, Chicago, United States Of America, 13 - 16 June 2018, vol.70, pp.1834-1835

CONCOMITANT USE OF CORTICOSTEROIDS AT THE BASELINE DOES NOT AFFECT THE DRUG SURVIVAL OF ABATACEPT IN RHEUMATOID ARTHRITIS

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.597 identifier

PHYSICIANS' AWARENESS ON THE USE OF METHOTREXATE BY RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.1402-1403 identifier

Romatoid Artrit Hastalarının Metotreksat Kullanımı İle İlgili Farkındalıkları

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

Tedaviye dirençli artrit Psoriatik artrit Aktivasyonu mu? Gut mu?

Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu, Antalya, Turkey, 12 - 14 January 2018

Evaluation of cardiovascular risk in patients with adrenal incidentaloma

19th European Congress of Endocrinology, Lisbon, Portugal, 20 - 23 May 2017, pp.161

Evaluation of Vitamin D Levels in Patients with Adrenal Incidentaloma

ENDO 2017, Orlando, United States Of America, 1 - 04 April 2017, vol.38

Metotreksat İntoksikasyonu: Yan Etkiden Fazlası

13. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi, 2. Bursa Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2017

Books & Book Chapters

İmmunsupresif Tedavilerin Nörolojik Komplikasyonları

in: Romatolojik Hastalıklarda Nörolojik Tutulum, Prof. Dr Emel Örge Gönüllü, Editor, Türkiye Klinikleri, Bursa, pp.142-146, 2023

Gebelerde Romatizmal Hastalıklar

in: Gebelik ve İç Hastalıkları, Demircan Celaleddin, Editor, Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları, pp.72-77, 2022

Aksiyel Spondiloartrit Hastalarında Sertolizumab Pegol:Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Kliniği Deneyimi ve Bir Olgu Sunumu

in: Aksiyel Spondiloartrit Tedavisinde Sertolizumab Pegol, Prof. Dr. Servet AKAR, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.16-21, 2021

COVID-19 Sitokin Fırtınası ve Klinik Etkisi

in: İç Hastalıkları ve COVID - 19 - 2021, Prof. Dr. Gülay SAİN GÜVEN, Doç. Dr. Pınar YILDIZ, Uzm. Dr. Oğuz Abdullah UYAROĞLU, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.68-72, 2021

Erişkinlerde SARS-CoV-2 Enfeksiyonu İlişkili Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-A)

in: Covid-19, Prof. Dr. Ahmet Ursavaş, Prof. Dr. Halis Akalın, Editor, Medyay Kitabevi, pp.149-154, 2021

Reaktif Artrit

in: ARTRİT Tanı ve Tedavi Yaklaşımı, Prof. Dr. Ayten YAZICI, Uzm. Dr. Özlem KUDAŞ, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.79-93, 2020