VASKÜLER BEHÇET HASTALARINDA POST-TROMBOTİK SENDROMUN CİDDİYETİ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOK MERKEZLİ RETROSPEKTİF ÇALIŞMA


AKSOY A., ÇOLAK S., YAĞIZ B., COŞKUN B. N. , omma a., BOLCA TOPAL N. , ...More

Ulusal Romatoloji Kongresi, Turkey, 28 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey