BIOSIMILAR INFLIXIMAB EXPERIENCE IN SPONDYLOARTRITIS PATIENTS: TREASURE REAL LIFE RESULTS


Bilge N. S. Y. , Kasifoglu T., Kiraz S., Ertenli A. I. , Dalkilic E., Bes C., ...More

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 June 2020, vol.79, pp.1616 identifier