Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluation of Micafungin Use in Children

MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.54, pp.120-134, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Febrile neutropenia in children with lymphoma and solid tumors: One center experience

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.45, no.4, pp.353-358, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

A Rare Cause of Precocious Puberty Hepatoblastoma

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.1, no.6, pp.281-283, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Pulmonary actinomycosis

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.76, no.2, pp.236-238, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Congenital Neuroblastoma Presenting with Subcutaneous Nodules: Original Image

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.28, no.6, pp.995-998, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Infantile hepatic hemangioendothelioma: Clinical presentation and treatment

Turkish Journal Of Gastroenterology, vol.18, no.3, pp.182-187, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Increased risk of chronic hepatitis in children with cancer

MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY, vol.40, no.2, pp.104-110, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Re-emergence of visceral leischmaniasis: Important diagnostic features

JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, vol.47, no.3, pp.187-188, 2001 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Genotoxic effects , hematoxic,pathological and biochemical effects of hexane on Swiss albino rats.

TERATOGENESIS CARCINOGENESIS AND MUTAGENESIS, vol.20, no.6, pp.329-340, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Efficacy of immunization against hepatitis B virus infection in children with cancer

MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY, vol.35, no.1, pp.47-51, 2000 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

OKA strain live varicella vaccine in children with cancer

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL, vol.15, no.2, pp.169-170, 1996 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Clinical and Laboratory Follow up of Pediatric Craniopharyngioma Cases

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.18, no.3, pp.403-410, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Retrospective evaluation of hemophagocytic lymphohistiocytosis

GUNCEL PEDIATRI-The Journal of Current Pediatrics, vol.18, no.1, pp.125-133, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Approach to Childhood Mediastinal Mass

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.14, pp.30-36, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Çocukluk çağında karaciğer tümörleri

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, vol.7, no.3, pp.111-120, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Pediatrik onkolojide ilaç ekstravazasyonu: Tek merkez deneyimi.

Güncel Pediatri, vol.6, no.1, pp.1-4, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Debridmen could be a solution to promote healing of established oral mucositis in children.

European Archives of Paediatric Dentistry, vol.8, no.2, pp.105-112, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Çocukluk çağında hemanjiomlar ve klinik özellikleri

Güncel Pediatri, vol.4, no.3, pp.63-68, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Çocukluk çağı beyin tümörleri

Güncel Pediatri, vol.3, no.4, pp.118-121, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Periferik lenfadenopati kronik hepatit B izleminde prognostik bir kriter olabilir mi?

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.31, no.3, pp.143-145, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kala-azar ve lipozomal amfoterisin B ile tedavi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.47, pp.103-106, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuklarda kanser ve ağrı

Güncel Pediatri, vol.2, no.2, pp.103-108, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kanserli çocuklarda anemi

Güncel Pediatri, vol.1, no.1, pp.35-41, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kemoterapötik ajanların bağırsak duvarına etkileri

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.42-49, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Kemoterapötik ajanların bağırsak florası ve bakteriyel translokasyona etkileri.

Gülhane Medical Journal (Gülhane Tıp Dergisi), vol.41, no.2, pp.214-219, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Pediatric malignancies in Bursa, Turkey.

Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, vol.15, no.2, pp.263-265, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Bu sayının vakası:Tanınız nedir? (Apert Sendromu)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.30, pp.253-258, 1987 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

STRİDORUN NADİR NEDENİ, KONJENİTAL SUBGLOTTİK HEMANJİOM

2. Uluslararası katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, 13 - 14 September 2019

Kedi Tırmığı Hastalığı

15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 10 - 13 March 2019

Brodie Apsesi

15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 10 - 13 March 2019

Duration Between the First Symptom and Exact Diagnosis Time in Childhood Cancer

49th Annual Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Washington, United States Of America, 12 - 15 October 2017, vol.63, pp.417-418 Sustainable Development