Kala-azar ve lipozomal amfoterisin B ile tedavi.


Güneş A. M., Sevinir B. B., Baytan B., Günay Ü., Çalışkan Aynacı D.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.47, pp.103-106, 2004 (Scopus)