Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

WHOLE OF SOCIETY APPROACH TO NATIONAL SECURITY ISSUES: PUBLIC POLICY AND SOCIAL MEDIA CORRELATION

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.233-256, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

KAMU DEĞERİ YÖNETİMİ: UYGULAMAYA YÖNELİK BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.13, pp.318-330, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

AVRUPA BİRLİĞİ KOŞULSALLIĞINDA REFORM POLİTİKA TRANSFERİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Premium e-Journal of Social Science, vol.4, no.7, pp.261-273, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

1980 SONRASI FRANSA VE TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN YEREL YÖNETİM REFORMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.37, pp.280-301, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Personeli Perspektifinden Yönetişimin Uygulanabilirliğinin Ölçümü: Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.19, pp.207-234, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA 19. YÜZYILDAKİ ÇERKES GÖÇLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

Türk İdare Dergisi, no.488, pp.469-494, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’de Mevcut İl Yönetimi ve İlçe Yönetimi: Tarihsel ve Yapısal Bir İnceleme

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.1, no.2, pp.42-52, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

E-DEVLETİN BENİMSENMESİ: TEORİK MODELLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, no.65, pp.334-353, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Dijital Çağda Eğitim: Olanaklar ve Uygulamalar Üzerine Bir Analiz

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.22, pp.1741-1759, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Environmental Problems and Environmental Politics. An Examination of the Context of the EU and Turkey Relations

Journal of Geography, Politics and Society, vol.7, no.3, pp.36-40, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Ombudsmanın Uygulanabilirlik Analizi Ampirik Bir Çalışma

Journal of Turkish Studies, vol.10, no.10, pp.749-770, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Bursa Manifestosu

Bursa'da Yaşam, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Birliği Perspektifinden Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri

TESAM AKADEMİ, vol.1, no.1, pp.7-40, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Politik Yozlaşma: Teorik Çatı ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

GLOBAL CHALLENGES FOR GLOBAL SCIENCE, Burdur, Turkey, 20 June 2022, pp.54-63

DİJİTAL ÇAĞIN İŞ DÜNYASI VE GELECEĞİN MESLEKLERİ

GLOBAL CHALLENGES OF INNOVATIVE SCIENCE, Leipzig, Germany, 06 March 2022, pp.186-197

ETKİN LİDER-ETKİN ORGANİZASYON BAĞLAMINDA LİDERLİK VE FONKSİYONLARI

GLOBAL CHALLENGES OF INNOVATIVE SCIENCE, Leipzig, Germany, 06 March 2022, pp.198-213

Terör

20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Malatya, Turkey, 21 October 2021 Sustainable Development

LOCAL GOVERNMENTS ELECTIONS AND THE WAY OF PROVIDING PUBLIC SERVICES IN SOUTHERN ASIAN COUNTRIES (INDIA, PAKISTAN, AFGHANISTAN AND BANGLADESH)

International Scientific Conference: Global Scope of Innovative Science, Budapest, Hungary, 21 October 2021, pp.220-238

ÜLKE ÖRNEKLERİYLE YARGI SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: ABD, ÇİN, RUSYA, İNGİLTERE, ALMANYA

International Scientific Conference: Global Scope of Innovative Science, Budapest, Hungary, 21 October 2021, pp.211-219

KENT GÜVENLİĞİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ: TÜRKİYE, MOĞOLİSTAN VE GANA

20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Malatya, Turkey, 21 October 2021

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YASAL VE KURUMSAL YÖNLERDEN İNCELENMESİ VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNE

International Scientific Conference: Global Scope of Innovative Science, Budapest, Hungary, 21 October 2021, pp.191-210

Public Private Partnership in Selected Countries: A Comparative Analysis

Global Conference on Services and Retail Management, Florida, United States Of America, 11 May 2021, pp.1-12 Sustainable Development

DEVLETİN KÖKENİ: İLKÇAĞ’DAN MODERN ÇAĞA ÖZGÜN BİR SÜREÇ ANALİZİ

International Scientific Conference Global Challenges – Scientific Solutions III, Nitra, Slovakia, 02 March 2021, pp.337-349

DEMOKRATİK BİR SİSTEM OLARAK HİNDİSTAN'IN SİYASİ REJİMİ VE ANAYASASI: ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME

International Scientific Conference Global Challenges – Scientific Solutions III, Nitra, Slovakia, 02 March 2021, pp.324-336

DIGITALIZATION IN EDUCATION AND REFLECTION ON EDUCATIONAL POLICIES IN TURKEY

TESAM IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Turkey, 07 April 2021 Sustainable Development

Küresel Örnekler Üzerinden Dört Ana Başlıkta Akıllı Şehircilik Uygulamaları

I. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 25 November 2020, pp.39-60

İstanbul: Bir Dünya Kenti Mi?

TESAM I. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 25 November 2020, pp.63-86

JAPONYA’DA YEREL YÖNETİMLER: KADEMELER, ORGANLAR, MALİ YAPI VE MERKEZ-YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ

International Scientific Conference: Global Challenges-Scientific Solutions II, Antwerp, Belgium, 14 October 2020, vol.384

ECONOMIC DIMENSION OF URBAN TRANSFORMATION: AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF INVESTMENT OPPORTUNITIES AND QUALITY OF LIFE

International Scientific Conference: Global Challenges-Scientific Solutions II, Antwerp, Belgium, 14 October 2020, pp.376-383

OSMANGAZİ İLÇESİ’NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALGISINA İLİŞKİN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

International Scientific Conference: Global Challenges–Scientific Solutions II, Antwerp, Belgium, 14 October 2020, pp.22-39 Sustainable Development

ÇİN VE RUSYA’NIN SİYASİ YAPILARI VE SİYASİ PARTİLERSİSTEMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI VE İŞLEVSEL BİR ANALİZ

International Scientific Conference:Global Challenges–Scientific Solutions, Varna, Bulgaria, 12 May 2020, pp.94-114

İNGİLTERE, FRANSA VE TÜRKİYE’DE TAŞRA YÖNETİMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

International Scientific Conference: Global Challenges–Scientific Solutions, Varna, Bulgaria, 12 May 2020, pp.115-122

Yeni Kentsel Ulaşım Yaklaşımları: Türkiye’de Kentsel Ulaşımda Yeni Uygulamalar ve Projeler

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2018 Sustainable Development

Kentsel Ulaşımda Yeni Uygulamalar ve Türkiye’xxde Kentsel Ulaşım Projeleri

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 1 - 03 November 2018 Sustainable Development

Azerbaycan’da Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler: Yapısal, İşlevsel ve Karşılaştırmalı Analiz

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Turkey, 11 - 12 October 2018

Lise Öğrenimi Gören Gençlerin Yerel Farkındalık Kazanmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Finike İlçesi Örneği

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.1-1011

Şehircilik

Yerli Sanayi ve Teknoloji Zirvesi, Turkey, 12 - 14 October 2018

Küresel GÜçlerin Büyük Satrancı: Enerji

Global Science and Innovations 2017, Bursa, Turkey, 04 November 2017

Ulus-Devletin Sorgulanması Bağlamında Küresel Yönetişim ya da Dünyayı Yeniden Anlamlandırmak

1. Uluslararası ASSAM İslam İşbirliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2017

Renewable Energy Sources and Geothermal Energy: An Environmental Perspective of a Turkish Study

International Congress on Afro-Eurasian Research III, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017 Sustainable Development

The social dimension of urban renewal from the perspective of Yıldırım Municipality The Turkish case

11th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, 12 - 14 July 2015

Küreselleşme Yerelleşme Gerilim Hattında Yerel Haklar

2. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 11 - 13 May 2016

Bursa Yıldırım Örneğinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Perspektiften Analizi

KAYSEM 10: Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü, Turkey, 5 - 07 May 2016 Sustainable Development

Afet Yönetiminde Hibrit Yapılar Politik ve İdari Çok Katmanlı Yaklaşımlar Hibryd Structures in Disaster Management Political and Administrative Multı Layered Approaches

4th International Conference on Disaster Management and Human Health: Reducing Risk, Improving Outcomes, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2015

Grup Görüşlerinin Sunumu, Değerlendirme ve Tartışma Paneli

Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı, Turkey, 13 November 2015

Sürdürülebilir Turizm Perspektifinde Hibridite ve Paydaş Yaklaşımı Almanya İngiltere ve Türkiye Kıyaslamaları

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indıcators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015 Sustainable Development

Devlet Vatandaş Etkileşimi Perspektifinden Yeni Anayasanın Kodları

21. YÜZYIL TÜRKİYE’Sİ İÇİN YENİ ANAYASA, Bursa, Turkey, 27 March 2015

Değerlendirme Oturumu

XII. Kamu Yönetimi Forumu, 12 - 14 September 2014

Küresel Yönetişim

11. Ufuk Turu Programı, Turkey, 7 - 11 May 2014

Yakuza’xxnın Değişen Yüzü: Geleneksel ve Modern Mafya

5. Uluslararası Terorizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, 6 - 08 December 2013

Hybrid Structures: Innovative Governance, Judicial and Sociological Approaches

4th International Conference on European Studies: Social, Economic and Political Transition of Balkans, 8 - 09 November 2013

Kültürlerarası Bir Turizm Hareketi: Bursa Kurtuba Medeniyetler İttifakında Yeni Köprüler

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 12 - 15 April 2012

Yerel ve Ulusal Düzeyde Siyasete ve Yönetime Katılım Sorunsalının Analizi: Türkiye Örneği

8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 28 - 31 October 2010

Books & Book Chapters

DEVLET DENETLEME KURULU’NUN GELİŞİMİ, YAPISI VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: Kamu Yönetiminin Denetimi, Uysal Yusuf, Güler Fatih, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.313-331, 2022

Interdisciplinary Relationship with the Concept and Phenomenon of Public Administration

in: The Handbook of Public Administration, Vol. 1, Parlak Bekir, Doğan Kadir Caner, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.1-13, 2022

Gana Cumhuriyeti Ombudsmanı

in: Ombudsman Teorisi ve Karşılaştırmalı Ülke Uygulamaları, Parlak Bekir, Doğan Kadir Caner, Editor, Kariter Yayınevi, İstanbul, pp.300-317, 2022

Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devletinin Askeri İstihbarat Kurumsal Kültürlerinin Karşılaştırılması

in: İstihbarat Araştırmaları, Yılmaz Cihad İslam, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.29-57, 2022

Karşılaştırmalı Kamu Yönetiminin Gelişimi

in: Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Hamza Ateş, Editor, TİAV Yayınları, Ankara, pp.9-48, 2022

A Methodoligical Analysis on the Restructuring of Social Sciences in the contexf of Ombudsman Paradigm, Liberal Democracy and Annales School

in: Ombudsman Teorisi ve Karşılaştırmalı Ülke Uygulamaları, Parlak Bekir, Doğan Kadir Caner, Editor, Kariter Yayınevi, İstanbul, pp.13-45, 2022

Constructing the Theory in Public Administration

in: The Handbook of Public Administration, Vol. 1, Parlak Bekir, Doğan Kadir Caner, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.33-38, 2022

Ombudsman: Kavram ve Tarihsel Gelişim

in: Ombudsman Teorisi ve Karşılaştırmalı Ülke Uygulamaları, Parlak Bekir, Doğan Kadir Caner, Editor, Kariter Yayınevi, İstanbul, pp.7-12, 2022

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ombudsmanlık Kurumu: Yapısal ve İşlevsel Analiz

in: Ombudsman Teorisi ve Karşılaştırmalı Ülke Uygulamaları, Parlak Bekir, Doğan Kadir Caner, Editor, Kariter Yayınevi, İstanbul, pp.227-263, 2022

Kamu Yönetiminde Yeni Trendler

Değişim Yayınları, İstanbul, 2021

Public Private Partnership in Selected Countries: A Comparative Analysis

in: Advances in Global Services and Retail Management: Volume 2, Çobanoğlu Cihan, Della Corte Valentina, Editor, University of South Florida M3 Center Publishing, Florida, pp.1-12, 2021

Postmodern Kamu Yönetimi: Kavramlar, Teoriler, Yaklaşımlar

in: Postmodern Kamu Yönetimi, Parlak Bekir; Doğan Kadir Caner, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-12, 2021

Akıllı Şehirler ve Dünya Örnekleriyle Akıllı Şehir Uygulamaları

in: Yerel Yönetimler: Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar, ERYİĞİT Burak Hamza, Editor, Nobel, Ankara, pp.287-318, 2020

Toplum 5.0 Açısından “Devlet”e Bakmak ya da Devlet 5.0

in: GELECEK NE GETİRECEK? TÜM YÖNLERİYLE TOPLUM 5.0, ÇAKIR Özlem, TOPRAK KARAMAN Zerrin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.85-130, 2020

Akıllı Şehirler ve Dünya Örnekleriyle Akıllı Şehir Uygulamaları

in: Yerel Yönetimler Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar, ERYİĞİT Burak Hamza, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.273-303, 2020

European Union as Environmental Governance System

in: Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union, BAYAR Yilmaz, Editor, IGI Global, pp.400-416, 2020 Sustainable Development

Theories of Local Government

in: Local Government: A Turkish Perspective, ATEŞ Hamza, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.25-50, 2020

E-Yönetişim: Kuramsal Bir Analiz

in: E-Yönetişim: Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri ve Türkiye’ye Yansımaları, Parlak, Bekir Doğan, Kadir Caner, Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.7-18, 2019

Göç ve İltica Mevzuatı Kapsamında Mülteci Hakları ve Güvenliği

in: Afetler ve Güvenlik Yönetimi, KARAMAN Zerrin Toprak, SANCAKDAR Oğuz, Editor, Palme Yayınevi, pp.147-178, 2019

Yaşanabilir Kentler İçin Kentsel Yaşam Kalitesi ya da Kentte Yaşamakla ”Kentli” Yaşamanın Farkı

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, Çüçen, A. Kadir, Editor, Sentez, pp.610-621, 2017

Kamu Yönetimi Eğitiminin Tarihsel Kökenleri

in: Kamu Yönetimi Eğitimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Parlak Bekir, Okçu Murat, Akman Elvettin, Editor, Ekin, Bursa, pp.53-75, 2015

Yerel Yönetimler: Kavramsal ve Kuramsal Çatı

in: İdari ve Mali Açıdan Türkiye de Yerel Yönetimler, Mecek Mehmet, Doğan Mesut, Parlak Bekir, Editor, BEKAD, Antalya, pp.5-34, 2015

Bir Yerel Yönetim Olarak Geçmişten Geleceğe İl Özel İdareleri: Tarihçesi, Kuruluşu, Görev ve Yetkileri ile Bir Gelecek Perspektifi

in: İdari ve Mali Açıdan Türkiye de Yerel Yönetimler, Mecek Mehmet, Doğan Mesut, Parlak Bekir, Editor, BEKAD, Antalya, pp.67-92, 2015

Türkiye'de Değişen ve Dönüşen Büyükşehir Belediyeleri: 5216 Sayılı Yasadan 6360 Sayılı Yasaya Büyük Dönüşümün Analizi

in: İdari ve Mali Açıdan Türkiye de Yerel Yönetimler, Mecek Mehmet, Doğan Mesut, Parlak Bekir, Editor, BEKAD, Antalya, pp.117-134, 2015

Yerel Yönetim Reformları Perspektifinden Temel Bir Yerel Yönetim Birimi Olarak Belediyeler

in: İdari ve Mali Açıdan Türkiye de Yerel Yönetimler, Mecek Mehmet, Doğan Mesut, Parlak Bekir, Editor, BEKAD, Antalya, pp.93-116, 2015

Yerel Yönetimlerle İlgili Güncel Gelişmeler ve Uluslararası Belgeler

in: Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler Kuramdan Uygulamaya, , Editor, Ekin, pp.51-89, 2015

A Comparative Analysis of Local Agenda 21 Websites in Turkey In Terms of E-Participation

in: Politics Democracy and E Government Participation and Service Delivery, Reddick Christopher G., Editor, IGI Global, pp.75-93, 2010

A Comparative Analysis Of Local Agenda 21 Websites İn Turkey İn Terms Of E-Participation

in: Politics Democracy And E Government Participation And Service Delivery, G. Reddick Christopher , Editor, IGI Global, pp.75-93, 2010

Yerel Yönetimlerle İlgili Güncel Gelişmeler ve Ulıuslararası Belgeler

in: Yönetimlerin Güncel Sorunları Küresel Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Görmez Kemal, Ökmen Mustafa, Editor, BETA, İstanbul, pp.43-108, 2009

Avrupa Birliği Düzenlemelerinde ve Seçilmiş Üye Ülkelerde Yerel Yönetimler

in: Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, , Editor, Alfa Aktüel, İstanbul, pp.203-266, 2006

Çevre-Ekoloji-Çevrebilim: Kavramsal bir tartışma

in: Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar Ekolojik ekonomik politik ve yönetsel perspektifler, Marin Mehmet, Yıldırım Uğur, Editor, Beta, pp.13-30, 2004

Küreselleşme Sürecinde Modern Ulus-Devlet ve Kamu Yönetimi

in: Çağdaş Kamu Yönetimi I, Acar Muhittin, Özgür Hüseyin, Editor, Nobel, pp.347-391, 2003

Yönetim Bilimleri

Melisa Matbaacılık, Bursa, 2001

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp., 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.255-256, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.1-3, 2022