Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sendikaların Sosyal Medya Kullanımına İşçilerin Bakışı: Bursa veKırklareli Örneği

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, vol.79, no.2, pp.299-328, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Topluluk Sosyal Şartı’ndan Avrupa Sosyal HaklarSütunu’na Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nunTemel Sosyal Haklar Üzerindeki Etkisi

iŞ, GÜÇ ENDÜSTRi İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.22, no.2, pp.1-24, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İşçileirn Gözünden Bir Direniş Hikayesi 2015 Metal Direnişi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.5, pp.935-968, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Tele Çalışma Geleceğin Çalışma Şekli Olabilir mi

İş Güç, vol.5, no.1, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çok uluslu şirketler ve Endüstri İlişkilerine Etkileri

İş-Güç, no.2, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yeni Teknolojiler ve Değişen Endüstri İlişkileri

ISGUC, The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.2, no.1, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kadın ve Sendika Niçin Bütünleşemiyor

Mülkiyeliler Birliği, pp.19-23, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Geçmişten Günümüze İsveç te Sendikacılık

İİBFD, no.9, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa birliği Ülkelerinde işveren sendikalarının Yapıları ve İşlevleri

Uludağ Üniversitesi, pp.113-118, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Part time Çalışma ve Son Gelişmeler

Mülkiyeliler Birliği, pp.43-49, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa topluluğu nda Part time Çalışma ve Türkiye ye uygulanabilirliği

Mülkiyeliler Birliği, pp.16-21, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Standart Dışı Çalışma Şekilleri

Sosyal Siyaset, pp.50-55, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Birliği nde Geçici Çalışma Yapısı ve sorunları

Katılım Dergisi, pp.103-113, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Otomasyon un endüstri İlişkileri Sistemine Etkileri

İktidat Dergisi, pp.15-27, 1988 (Non Peer-Reviewed Journal)

İşçilerin Finansal Katılımı

Uludağ Üniversitesi, pp.53-58, 1987 (Non Peer-Reviewed Journal)

Esnek Çalışma saatleri

Uludağ Üniversitesi, pp.161-167, 1986 (Non Peer-Reviewed Journal)

İsrailde Sendikaların Yatırım ve Kooperatifçilik Faaliyetleri

Uludağ Üniversitesi, pp.113-119, 1986 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sendika Faaliyetlerinde Gelişmeler

Uludağ Üniversitesi, 1985 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

International migration and child labour: Syrian child laborers in Turkey.

32nd International Conference, Global Business Economics Antholog, Cusco, Peru, 8 - 11 January 2018 Sustainable Development

The rejection of clientelist understanding and discriminatory practices against the trade union movement for Justice and equality

POSTMEMORY AND THE CONTEMPORARY WORLD INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE, Medellin, Colombia, 27 - 28 April 2017 Sustainable Development

Genç İşçiler ve Sendikalar

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genç İşçiler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 October 2014

sendikal hak ihlalleri bursa örneği 2011 2012

V.ınternational social rights symposium, Bursa, Turkey, 31 October - 02 November 2013

Books & Book Chapters

Sosyal Politikanın Tarafları

in: Sosyal Politika, Tokol, Aysen Alper, Yusuf, Editor, Dora Yayınevi, pp.75-119, 2020

Türkiye’de Sosyal Politika

in: Sosyal Politika, Tokol, Aysen Alper Yusuf, Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.58-73, 2020

Çocuklara Yönelik Sosyal Politikalar

in: Sosyal Politika, Tokol, Aysen Alper, Yusuf, Editor, Dora Yayınevi, pp.407-424, 2020

Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar

in: Sosyal Politika, Tokol, Aysen Alper, Yusuf, Editor, Dora Yayınevi, pp.473-505, 2020

Sosyal Dışlanma

in: Sosyal Politika, Tokol, Aysen Alper, yusuf, Editor, Dora Yayınevi, pp.310-326, 2020

sosyal dışlanma

in: sosyal politika, aysen tokol yusuf alper, Editor, Dora, pp.289-301, 2019

türkiyede sosyal politika

in: sosyal politika, aysen tokol yusuf alper, Editor, Dora, pp.56-66, 2019

çocuklara yönelik sosyal politikalar

in: sosyal politika, aysen tokol yusuf alper, Editor, Dora, pp.378-391, 2019

sosyal politikanın tarafları

in: sosyal politika, aysen tokol yusuf alper, Editor, Dora, pp.71-94, 2019

engellilere yönelik sosyal politikalar

in: sosyal politika, aysen tokol yusuf alper, Editor, Dora, pp.435-459, 2019

Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar

in: Sosyal Politika, Aysen Tokol, Yusuf Alper, Editor, Dora Yayınları, pp.355-382, 2018

Türkiye’de Sosyal Politika

in: Sosyal Politika, Aysen Tokol Yusuf Alper, Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.63-78, 2018

Sosyal Dışlanma

in: Sosyal Politika, Aysen Tokol Yusuf Alper, Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.291-306, 2018

Sendikal Harekette Yeni Eğilimler

in: Sendikacılık Akademisi Ders Notları 4, Yusuf Alper, Editor, Türk-İş, Ankara, pp.55-66, 2016

Türkiye'de Sosyal Politika

in: Sosyal Politika, Yusuf Alper, Aysen Tokol, Editor, Dora, Bursa, pp.63-77, 2016

Günümüz Türkieye'sinde Temel Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları

in: Türkiye nin Toplumsal Yapısı, Memet Zencirkıran, Editor, Dora, Bursa, pp.445-466, 2016

Sosyal Politikanın Tarafları

in: Sosyal Politika, Yusuf Alper, Aysen Tokol, Editor, Dora, Bursa, pp.79-120, 2016

Çocukalara Yönelik Sosyal Politikalar

in: Sosyal Politika, Yusuf Alper, Aysen Tokol, Editor, Dora, Bursa, pp.394-406, 2016

Türkiye'de Sendikacılık Hareketi

in: Sendikacılık Akademisi Ders Notları 4, Yusuf Alper, Editor, Türk-İş, Ankara, pp.67-83, 2016

Sosyal Politikanın Tarafları

in: Sosyal Politika, Aysen TOKOL, Yusuf ALPER, Editor, Dora, Bursa, pp.79-101, 2015

Çocuklara Yönelik Sosyal Politikalar

in: Sosyal Politika, Aysen TOKOL, Yusuf ALPER, Editor, Dora, Bursa, pp.395-400, 2015

Türkiye'de Sosyal Politika

in: Sosyal Politika, , Editor, Dora, Bursa, pp.63-71, 2015

Özel Olarak Korunması Gereken Gruplar (Dezavantajlı Gruplar)

in: Sosyal Politika, Abdurrahman İlhan Oral, Yener Şişman, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.174-196, 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

in: SOSYAL POLİTİKA, ALPER YUSUF, TOKOL AYSEN, Editor, Dora, Bursa, pp.210-235, 2014

Sosyal Politikanın Tarafları

in: Sosyal Politika, Aysen TOKOL, Yusuf ALPER, Editor, Dora, Bursa, pp.75-115, 2014

Türkiye'de Sosyal Politika

in: Sosyal Politika, Aysen TOKOL, Yusuf ALPER, Editor, Dora, Bursa, pp.59-67, 2014

Çocuklara Yönelik Sosyal Politikalar

in: Sosyal Politika, Aysen TOKOL, USUF alper, Editor, Dora, Bursa, pp.374-379, 2014

Özel olarak Korunması Gereken Gruplar-I (çocuklar-Gençler-yaşlılar)

in: Sosyal Politika II, abdurrahman ilhan oral, yener şişman, Editor, anadolu üniversitesi, Eskişehir, pp.54-78, 2013

Özel Olarak Korunması Gereken Gruplar-III Kadınlar

in: Sosyal Politika II, abdurrahman ilhan oral,yener şişman, Editor, anadolu üniversitesi, Eskişehir, pp.110-134, 2013

Türkiye'de Sosyal Politika

in: Sosyal politika, aysen tokol, yusuf alper, Editor, Dora, Bursa, pp.57-64, 2013

Günümüz Türkiyesi'nde Sosyal sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamalar

in: Dünden Bugüne Türkiye nin Toplumsal Yapısı, memet Zencirkıran, Editor, Dora, Bursa, pp.449-466, 2013

Özel Olarak Korunması Gereken Gruplar -II özürlüler-Eski Hükümlüler-Göçmenler

in: Sosyal Politika II, abdullah ilhan oral, yener şişman, Editor, anadolu üniversitesi, Eskişehir, pp.80-108, 2013

Türkiye.2de Sosyal Politika

in: Sosyal Politika, Aysen TOKOL, Yusuf ALPER, Editor, Dora, Bursa, pp.57-64, 2013

Çocuklara Yönelik Sosyal Politikalar

in: sosyal politika, aysen tokol, yusuf alper, Editor, Dora, Bursa, pp.359-364, 2013

Sosyal Politika ve Yerel yönetimler

in: Sosyal Politika II, abdurrahman ilhan oral,yener şişman, Editor, anadolu üniversitesi, Eskişehir, pp.134-157, 2013

Ayrımcılık ve Sosyal Dışlanma

in: sosyal Politika II, abdurrahman İlhan Oral, Yener Şişman, Editor, anadolu üniversitesi, Eskişehir, pp.30-53, 2013

Sosyal Poitiikanın Tarafları

in: sosyal politika, aysen tokol, yusuf alper, Editor, Dora, Bursa, pp.71-110, 2013

Sosyal Politikanın Tarafları

in: sosyal politika, aysen tokol, yusuf alper, Editor, Dora, Bursa, pp.37-74, 2012

Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılık

in: sosyal politika, Abdurrahman İlhan Oral, Yener Şişman, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.150-172, 2012

Günümüz Türkiyesi'nde Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları

in: Dünden Bugüne Türkiye nin Toplumsal Yapısı, memet zencirkıran, Editor, Dora, Bursa, pp.509-523, 2012

Özel Olarak Korunması Gereken Gruplar (Dezavantajlı Gruplar)

in: sosyal politika, abdurrahman İlhan oral, Yenr şişman, Editor, anadolu üniversitesi, Eskişehir, pp.174-196, 2012

Türkiye'de Sosyal Politika

in: sosyal politika, aysen tokol, yusuf alper, Editor, Dora, Bursa, pp.22-33, 2012

Sosyal Politikanın Tarafları

in: sosyal politika, aysen tokol, yusuf alper, Editor, Dora, Bursa, pp.37-74, 2011

Türkiye'de Sosyal Politika

in: sosyal politika, aysen tokol, yusuf alper, Editor, Dora, Bursa, pp.26-33, 2011

Günümüz Türkiyesi'nde Giderek Ağırlaşan Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları

in: Dünden Bugüne Türkiye nin Toplumsal Yapısı, , Editor, Dora, Dora, pp.681-696, 2006

Sosyal Politika

Vipaş, Bursa, 2000

Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkelerde Sendikal Hareket

Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1993

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi Cilt 3

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.355-356, 1998

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi Cilt 2

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.282-283, 1998

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi Cilt 1

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.339-341, 1996