Dördüncü Sanayi Devrimi ve Kadın İstihdamı


Creative Commons License

Tokol A., Kara E.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, pp.1-18, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makale, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin istihdam üzerine etkisini işgücü piyasasında var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde incelemektedir. Bu incelemeyi de istihdamın sektörlere ve mesleklere göre dağılımı, cinsiyetlere göre eğitim ve beceri farklılıkları, dijital cinsiyet ayrımı ve dijital platformlardaki kadın istihdamı ekseninde yapmaktadır. Tüm sanayi devrimlerinde olduğu gibi Dördüncü Sanayi Devrimi de kaçınılmaz olarak kadın istihdamını derinden etkileyecektir. Sorun; bu etkinin kadınlar açısından bir tehdit mi yoksa fırsat mı olacağı ve tehdidin fırsata nasıl dönüştürüleceğidir. Günümüzde tehdidin fırsata dönüştürülmesini sağlamak amacıyla devletler, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından çeşitli faaliyetler yapılmakta ve öneriler getirilmektedir. Makalede bu faaliyetlere ve önerilere de kısaca değinilecektir.