Topluluk Sosyal Şartı’ndan Avrupa Sosyal HaklarSütunu’na Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nunTemel Sosyal Haklar Üzerindeki Etkisi


GÜLER C., TOKOL A.

iŞ, GÜÇ ENDÜSTRi İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.22, no.2, pp.1-24, 2020 (Peer-Reviewed Journal)