Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

 • 2011 - 2016 Associate Professor

  Bursa Technical University, Faculty Of Natural Scıences, Archıtecture And Engıneerıng, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

 • 2009 - 2011 Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

 • 2006 - 2009 Lecturer PhD

  Bursa Uludağ University, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

 • 1999 - 2006 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

Managerial Experience

 • 2020 - Continues TÜBA(Türkiye Bilimler Akademisi) Üyesi

 • 2019 - 2021 Director Of Junior College

  Bursa Uludağ University, Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulu

 • 2016 - 2017 Manager of Research and Application Center

  Bursa Technical University, Research Center For Automotıve Technologıes

 • 2015 - 2017 Yüksek Öğretim Kurulu- Üniversiteler Arası Kurul(YÖK-ÜAK) Üyesi

 • 2014 - 2017 Head of Department

  Bursa Technical University, Faculty Of Engıneerıng And Natural Scıences, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

 • 2011 - 2017 Fakülte Kurulu Üyesi

  Bursa Technical University, Faculty Of Natural Scıences, Archıtecture And Engıneerıng

 • 2011 - 2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Bursa Technical University, Faculty Of Natural Scıences, Archıtecture And Engıneerıng

 • 2011 - 2017 Head of Department

  Bursa Technical University, Faculty Of Engıneerıng And Natural Scıences, Department Of Industrıal Engıneerıng

 • 2011 - 2017 Vice Dean

  Bursa Technical University, Faculty Of Engıneerıng And Natural Scıences, Department Of Mechanıcal Engıneerıng

 • 2015 - 2016 Rector's Advisor

  Bursa Technical University, Rectorate

Non Academic Experience

 • 2020 - Continues TUSAŞ- TAİ Ar-Ge Merkezi Müdürü

  Public Corporation

 • 2014 - 2020 TÜBİTAK Yürütme Komitesi Üyesi

  TUBITAK

Courses

 • Undergraduate Makine Elemanları

 • Doctorate Mühendislikte Optimizasyon

 • Undergraduate Sayısal Analiz

Advising Theses