Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Books & Book Chapters

Gıdalarda Mikroorganizmaların Gelişmesini Etkileyen Faktörler

in: Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri, İrfan Erol, Editor, Anadolu Üniversitesi Webofset Tesisleri, Eskişehir, pp.18-29, 2017