General Information

Institutional Information: Güzel Sanatlar Fakültesi
Research Areas: Art

Metrics

Open Access

1

Biography

1992 yılında Konya’da doğmuştur. İlköğretim ve lise öğrenimini Konya’da tamamlamıştır. 

2005 yılında, Konya Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Hattat Tahir Güçlü’den 1 yıl kadar ‘rik’a’ meşk ederek hat sanatı ile tanışmıştır.

2010 yılında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans öğrenimine başlamıştır. 

2012 yılında İstanbul Milli Saraylar’a bağlı bulunan Yıldız Şale’de Hattat Levent Karaduman’dan  hat meşkine başlamıştır.

2014 yılında, akademik hayatına sanat alanında devam etme kararı ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki lisans eğitimini Onur öğrencisi olarak 3.23 ortalama ile tamamlamıştır.

2015 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine kabul edilmiştir. Bir yıl süren Bilimsel Hazırlık eğitimine tabi tutulmuş, lisans düzeyinde dersler almıştır. 

2019 yılında, Prof. Dr. Fatih Özkafa danışmanlığında yürütülen 'Hat Sanatında İcâzetnâme ve Ketebe Geleneği'başlıklı tezi ile yüksek lisanstan mezun olmuştur. 

2021 yılında, icazetnamesini tamamlayarak Hattat Levent Karaduman'dan yazılı olarak icazet almıştır. 

2022 yılında, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde göreve başlamıştır.