Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Küreselleşme Sürecinde Yeni Bilgi Toplumu ve Adil Performans Değerleme Teknikleri: T.C. Adalet Bakanlığı Örneği”

7.Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresine (International VII Knowledge, Economy and Management Congress, Ankara, Turkey, 30 October - 01 November 2009

“Trakya Bölgesinde Sınır Ötesi İşbirliği Çalışmaları: Edirne Örneği”

I.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2009

Küreselleşme Sürecinde Sınır ötesi İşbirliği İle Kalkınma Çabaları: “Sınır ötesi Bölgelerin Birlikte İstikrarlı Kalkınması Projesi” Örneği

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’xxs Future: New Global Dialogues, Isparta, Turkey, 24 September 2009