“Küreselleşme Sürecinde Yeni Bilgi Toplumu ve Adil Performans Değerleme Teknikleri: T.C. Adalet Bakanlığı Örneği”


AKBULUT A. Y.

7.Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresine (International VII Knowledge, Economy and Management Congress, Ankara, Turkey, 30 October - 01 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes