General Information

Institutional Information: Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatlari, Hat
Research Areas: Traditional Turkish Handicrafts, Arabic Inscription, Fine Arts, Art and Design

Biography

1990 senesinde Niğde'de dünyaya geldi.

1996 senesinden itibaren Konya’da ikâmete başlayarak ilkokul ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Hüsn-i hat öğrenimine 2010 senesinde Konya’da Hattat Mehmet Demirel ile başladı.

2011 senesinden itibaren çalışmalarına Hattat Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz ile devam etti.

2015 senesinde Hüseyin Öksüz’ün tedrisinde Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı sene Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’nde restoratör olarak çalışmaya başladı.

2016 senesi başında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı.

2018’de Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

2019 senesi Şubat ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde doktora eğitimine başladı.

2022 senesinde Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı.

Mehmet Demirel’den rik’a, Hüseyin Öksüz’den dîvânî ve celî dîvânî yazıları ikmâl eden sanatkâr Hattat Ömer Yıldız ile sülüs meşklerine devam etmektedir.

Hat sanatında Adem Sakal, Ali Rıza Özcan, Hüsrev Subaşı ve Seyit Ahmet Depeler'den de istifade etmektedir.

Eserleri ile ulusal ve uluslararası birçok sergide yer almış olarak sanatsal ve akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

İngilizce, Arapça ve ileri seviyede Osmanlı Türkçesi bilmektedir.

Hat sanatı dışında fıkıh ve hadis başta olmak üzere İslamî ilimler; ney sazı özelinde Türk mûsıkîsi ve nazariyatı; edebiyatın her kolu; İslam ve batı felsefesi ve grafik tasarım ile de ilgilenmektedir.

Evli ve bir kız  babasıdır.