Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz,


ÇINAR ALTINTAŞ F.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,, vol.7, no.2, 2006 (Peer-Reviewed Journal)