YENİ ÜRÜNÜN BASS DİFÜZYON MODELİ İLE SATIŞ ÖNRAPORLAMASI


SEVÜKTEKİN M., Yılmaz T., Kara M.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.400-414, 2018 (Peer-Reviewed Journal)