Satış Elemanlarının Ses Özellikleri ve Tüketicilerin Satın Alma Eğilimi İlişkisinde Bilişsel ve Duygusal Güvenin Aracılık Etkisi - Salespersons Voice Specifications and Consumers Buying Intention Relationship: The Mediating Effect of Cognitive and Emotional Trust


ALTINTAŞ M. H., KURTULMUŞOĞLU F. B., DÜLGEROĞLU İ., AKHAN C. E.

Journal of Business Research - Turk, vol.9, no.4, pp.455-471, 2017 (Peer-Reviewed Journal)