The Effect of Different Salinity Levels on the Yield and Some Quality Parameters of Garlic (Allium sativum L.)


Creative Commons License

Turhan A., Kuşçu H., Özmen N., Demir A. O.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.20, no.3, pp.280-287, 2014 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.280-287
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the effect of different salinity levels (1.60, 2.87, 4.14, 5.41, 6.68 and 7.95 dS m-1) on Balıkesir garlic was

evaluated by the determination of yield and quality parameters such as total dry matter, total soluble solids, total sugar,

total acid, vitamin C and protein. The experiment was conducted incompletely randomized design with six replicates

under greenhouse conditions. The results revealed that different treatments of salinity had statistically considerable effects on the bulb yield and quality. The values of the bulb yield, total sugar and acid contents were increased up to

2.87 dS m-1 while the soluble solids and protein gave the highest values at 4.14 dS m-1. Furthermore, their values were decreased with increasing salinity of above mentioned levels. Similarly, the amount of total dry matter was unaffected by soil salinity up to 4.14 dS m-1, but decreased significantly after this level. Increasing salt concentrations also decreased the values of vitamin C. The results of this study revealed that, considering the yield and quality, garlic can be grown satisfactorily under the condition of soil salinity up to 4.14 dS m-1.

Bu çalışmada, Balıkesir sarımsağı üzerine farklı tuz dozlarının (1.60, 2.87, 4.14, 5.41, 6.68 ve 7.95 dS m-1) etkisi,

verim ile toplam kuru madde, suda çözünür kuru madde, toplam şeker, toplam asit, vitamin C ve protein gibi bazı

kalite özellikleri belirlenerek değerlendirilmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 6 yinelemeli olarak

sera koşullarında yürütülmüştür. Sonuçlar, farklı tuz uygulamalarının baş verimi ve kalitesi üzerine istatistikî olarak

önemli etkisi olduğunu göstermiştir. Baş verimi, toplam şeker ve asit içerikleri 2.87 dS m-1’ye kadar artış gösterirken,

en yüksek suda çözünür kuru madde ve protein içeriği 4.14 dS m-1’de elde edilmiş, söz konusu düzeylerin üzerindeki

tuzluluk seviyelerinde değerler azalmıştır. Benzer biçimde, toplam kuru madde miktarı 4.14 dS m-1’ye kadar toprak

tuzluluğundan etkilenmemiş ancak bu düzeyden sonra önemli ölçüde azalmıştır. Ayrıca, tuzluluktaki artışla Vitamin C

içeriği azalmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, 4.14 dS m-1’ye kadar toprak tuzluluğunda yeterli düzeyde kaliteli ve verimli

sarımsak yetiştirilebileceği belirlenmiştir.