TASARIM FAKTÖRLERİNİN MARKA İMAJI VE MARKA AŞKINA ETKİSİ: YEMEK SİPARİŞİ UYGULAMALARI ÖRNEĞİ


Creative Commons License

ÖZDEMİR SÜZER Ö., KİRİŞÇİ Ö.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.251-278, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bilgi iletişim teknolojilerinin ve akıllı telefonların hızla gelişmesi, kentleşme, kadının iş hayatına girmesi, uzun ve yorucu çalışma koşulları, yalnız yaşama gibi nedenlerle yemek sipariş uygulamalarının önemi artmıştır. Giderek daha fazla işletme, yemek sipariş uygulamaları aracılığıyla mümkün olduğu kadar çok tüketiciye ulaşarak satış gerçekleştirmektedir. Uygulama kullanıcıları olan tüketicilerin yemek sipariş uygulamaları ve uygulamalar aracılığıyla hizmet veren işletmeler hakkındaki izlenimleri anlamına gelen marka imajını ve beraberinde gelişen marka aşkını hangi faktörlerin etkilediğinin işletmeler tarafından anlaşılması, markaların rekabette bir adım önde olabilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, yemek siparişi uygulamalarına ait tasarım faktörlerinin (estetik, gezinme tasarımı, algılanan kullanım kolaylığı) marka imajı ve marka aşkı üzerindeki etkilerini test etmektir. Araştırma evreni Bursa ilinde yaşayan ve yemek siparişi uygulamalarını en az bir kez kullanmış bireylerden oluşmaktadır. Veriler online anket formu kullanılarak toplanmış ve PLS-Sem yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda gezinme tasarımı ve algılanan kullanım kolaylığı faktörlerinin marka imajını etkilediği, marka imajının da marka aşkı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu bulunmuştur.