LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN TÜKSENMİŞLİK DUYGUSUNA ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA


CIRANOĞLU M.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.6, no.3, pp.651-668, 2019 (ESCI)