Kuru Kayısılarda Ferrik Oksit ve Ozon Gazı Uygulamalarının, Kuru Meyve Akarı Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) Kaynaklı Mikrobiyal Bulaşma Yüküne ve Meyve Kalite Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi


KUMRAL A., TURGU V., Yıldız E., KUMRAL N. A., Çevik R. N., Sevinç İ., ...More

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.67-82, 2019 (Peer-Reviewed Journal)