Okulöncesi Öğretmenlerinin Sosyal Yeterlik Tanımları: Temsili Beceri ve Özellikler


Öztürk A. , Sayıl F. M.

Eğitim Bilim Toplum, vol.15, no.59, pp.9-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 59
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Eğitim Bilim Toplum
  • Page Numbers: pp.9-39

Abstract

Yeterliğin sosyal uyumun uzun vadede bir belirleyicisi olduğu görüşüne, karışık ve çok boyutlu içeriği konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de okulöncesi dönemde sosyal yönden yeterli çocuğu tanımlayan temel özelliklerin, öğretmen algı ve değerlendirmelerine dayanarak belirlenmesidir. Bu kapsamda, mesleki haberleşme grupları yoluyla öğretmenlerden “4-6 yaşları arasında sosyal yönden yeterli çocuk kimdir?” sorusunu cevaplamaları istenmiştir. Bulgular, sosyal yeterliğin çocuğun hem yatay (arkadaşları) hem de dikey (yetişkinler) düzlemde kurduğu ilişkilerle belirlendiğini göstermiştir. Sosyal yönden yeterli çocuk için belirtilen özelliklerin ise çevresine yönelik uyumlu beceriler gösterme alanında yoğunlaştığı görülmüştür. Buradan yola çıkarak, öğretmenlerin sosyal yeterlik algılarının evrensel yazın ve kuramsal görüşlerle bazı benzerliklerinin ve yanı sıra farklılıklarının da olabileceği belirtilebilir. Dolayısıyla okulöncesinde sosyal yeterlikle ilgili gösterge ve beceriler belirlenirken, uygulamacı fikirlerinin dikkate alınmasında yarar görülmektedir