Minimal İşlenmiş Gıdalar


ÖZYÜREK H., İNCEDAYI B., TAMER C. E.

Gıda ve Yem Bilimi –Teknolojisi Dergisi, no.13, pp.59-67, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)