Finans Merkezli Marka Değeri Ölçümü: Sigorta Şirketlerinin Hirose metodu İle Analizi


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan kaynakları Dergisi , vol.22, no.3, pp.103-120, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Absract

The brand is one of the most important values that businesses have. The brand provides

a significant competitive advantage among businesses and has a long-term impact on

business performance. Various methods have been developed by financiers and consultancy

companies in the literature and applications to determine the value of the brand. One of

these methods is Hirose method, which is based on accounting and financial data. This method was

developed in 2002 by the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan.

In the study, companies operating in Turkey from financial valuation methods using Hiroshi method

was aimed to determine the brand value of pension insurance companies. For this purpose, the brand

values were measured, and the findings were evaluated with the data obtained from the financial reports

of 16 pension companies for the years between 2014-2018.

Özet 

İşletme performansı üzerinde uzun vadeli etkisi olan ve işletmeler arasında önemli bir rekabet

üstünlüğü sağlayan maddi olmayan duran varlıklardan markanın değerini belirlemeye

yönelik literatürde ve uygulamalarda finans otoriterleri ve danışmanlık şirketleri çeşitli

yöntemler üzerinde çalışmışlardır. Bu yöntemlerden biri olan ve muhasebe ve finans verilerini esas

alan Hiroshi yöntemi Japonya’da Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından 2002 yılında

geliştirilmiştir.

Çalışmada, finansal değerleme yöntemlerinden Hiroshi yöntemi kullanılarak Türkiye’de faaliyette

bulunan emeklilik sigorta şirketlerinin marka değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 16

emeklilik şirketinin 2014-2018 yıllarına ait finansal raporlarından elde edilen verilerle marka değerleri

ölçülmüş ve bulgular değerlendirilmiştir.