Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A TOOL TO PREPARE A DATABASE FOR REINFORCED CONCRETE BUILDINGS IN SEISMIC RISK REGIONS

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, vol.11, no.9, pp.1573-1580, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Sustainability of an Architectural Heritage Site in Turkey: Fire Risk Assessment in Misi Village

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, vol.5, no.3, pp.334-348, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

An exploratory study of innovation diffusion in architecture firms

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.11, pp.1392-1401, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Career barriers of women architects in the construction sector.

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, vol.10, no.1, pp.136-157, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Konut merdivenlerinin kullanıcı memnuniyeti açısından incelenmesi

Online Journal of Art and Design, vol.7, no.4, pp.104-112, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Mimarların detay üretim süreci üzerine nitel bir araştırma

Online Journal of Art and Design, vol.7, no.3, pp.78-88, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Konut ve Konut Çevresine İlişkin Kullanıcı Memnuniyeti Araştırması: Bursa/Yıldırım

Journal of Social Humanities Sciences Research, vol.5, no.30, pp.4135-4148, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Analysis of doctoral dissertations in construction sciences in Turkey

Journal of Social Humanities Sciences Research, vol.5, no.27, pp.3038-3045, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A Review of Doctoral Dissertations in Architecture in Turkey

International Journal of Human Sciences, vol.15, no.3, pp.1481-1490, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A Research on the Perception of Architecture Students about Straw-Bale Buildings

EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol.7, no.1, pp.46-58, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

An alternative approach to building construction: natural building techniques

European Journal of Sustainable Development, vol.7, no.1, pp.17-24, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Examination of Architects’ Levels of Burnout

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.19, pp.219-230, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Impact of the demographics on academic achievement in architecture education.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.1, no.11, pp.1178-1182, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

User satisfaction of environmental quality in university buildings

European Journal of Sustainable Development, vol.5, no.3, pp.476-488, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

About the possibilities arising from design and social change

International Refereed Journal of Architecture and Design, vol.8, no.8, pp.12-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

A STUDY IN THE CORRELATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN ARCHITECTURE EDUCATION

International Refereed Journal of Design and Architecture, vol.7, pp.165-183, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Relationship between emotional intelligence on student achievement case study for architecture students

European International Journal of Science and Humanities, vol.1, no.7, pp.37-44, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Indoor environmental quality evaluation of educational buildings in regard to user satisfaction

International Journal of Academic Research., vol.7, no.4, pp.5-11, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İnşaat sektöründe örgütsel kültür ve girişimcilik yönelimleri üzerine bir araştırma

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.10, no.3, pp.107-119, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İnşaat sektöründe girişimcilik eğilimi üzerine bir değerlendirme

Trakya University Journal of Engineering Sciences, vol.16, no.1, pp.1-9, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

An architecture orientation training experience

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.143, no.1, pp.40-44, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mimarlık lisans öğrencilerinin sosyo ekonomik durumlarının eğitim sürecindeki başarılarına etkisi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.1-6, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kentsel yapı stoklarında deprem risklerinin hızlı değerlendirme yöntemiyle belirlenmesi

Yapı Dünyası Dergisi, vol.1, pp.13-16, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Knowledge management in the architectural design firms Perspective of Turkey AEC industry

International Journal of Construction Project Management, vol.5, no.1, pp.31-41, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversitelerde Kütüphane Binalarının İç Mekân Tasarımı

Yapı Dünyası Dergisi, vol.17, no.204, pp.22-27, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşme sürecinde mimarlık hizmetleri

Yapı dergisi, no.361, pp.120-122, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

A Survey on the dynamics of innovation in building suppliers

International Journal of Academic Research, vol.3, no.4, pp.505-508, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Trademark city Bursa Merinos Park and Atatürk Culture and Congress Center

Ozean Journal of Applied Science, vol.4, no.2, pp.171-181, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Cooperative learning in an architectural design studio

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.35-43, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

A Qualitative research approach to the innovativeness of architecture firms

World Applied Science Journal, vol.8, no.8, pp.980-984, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Yapı endüstrisi ve yenilik

Yapı Dünyası Dergisi, vol.172, no.172, pp.41-48, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Mimari bürolarda bilgisayarlı uygulamaların yeri ve önemi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.73-79, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

An Architectural Design Studio in Approach Galata Experience

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.91-100, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Architectural design studio approach Galata experince

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,, vol.15, no.2, pp.91-100, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi toplumu sürecinde yeniden yapılanan bir kent Bursa

Bursa Defteri,, vol.1, pp.92-97, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Teknolojik değişimin 21 yüzyıl mimarlığına etkileri

Mimarlıkta Malzeme Dergisi, vol.1, no.14, pp.37-41, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mimarlık öğretim programının yapısı ve öğretimde kullanılan farklı yaklaşımlar

Yapı dergisi, vol.1, no.326, pp.94-98, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Teknoloji yenilik ve yapı sektörü üzerine

Mimar.ist Dergisi, vol.1, no.31, pp.80-83, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bilişim teknolojilerinin evriminin yapı tasarım ve üretim sürecindeki etkileri

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.3, pp.58-67, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Alüminyum malzeme üretim teknikleri ve mimaride kullanımı

Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi, vol.1, no.18, pp.42-46, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bursa Muradiye Külliyesi Türbeleri ve Yapısal Özellikleri

Yapı Dünyası, no.161, pp.45-49, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Yapıda su ve nem sorunlarının denetimine ilişkin temel ilkeler

İnşaat Dünyası-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.308, pp.80-86, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dijital teknolojinin yapı üretim sürecindeki etkileri

Mimarlık Dekorasyon Dergisi, vol.1, no.182, pp.106-108, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Gürültü denetimine ilişkin yapısal önlemler

İnşaat Dünyası-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.306, pp.152-158, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

20 Uluslararası Yapı Yaşam Kongre ve Fuar etkinlikleri kapsamında atölye çalışmaları

Güney Marmara Mimarlık Dergisi, vol.1, no.27, pp.20-23, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Toplu konutlarda yapı kalitesinin önemi ve kullanıcıların yaşam kalitesi üzerindeki etkileri

Dizayn Konstrüksiyon Dergisi, vol.1, no.273, pp.90-95, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Geleneksel Ahşap Konutta Yangın Korunumu Bursa da Bir Konutun Mimari Açıdan Analizi

Yangın Güvenlik Dergisi, vol.116, no.116, pp.56-62, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Uzay kafes sistemler ve sistem elemanları

İnşaat Dünyası-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.301, pp.164-170, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mimarlık eğitiminde yaparak yaşayarak öğrenme

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.3, no.3, pp.579-587, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Ofis binalarında iç ortam konforu

Mimarlıkta Malzeme Dergisi, vol.1, no.7, pp.62-66, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Muradiye Külliyesi türbelerinde kapı pencere bozulmalarının görsel analizi

Ahşap Dergisi, vol.1, no.37, pp.25-29, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmangazi yenilenen yapılarıyla tarihi yansıtmaya devam ediyor

Ahşap Dergisi, vol.1, no.37, pp.22-24, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Geçmişten günümüze mimar profilinde meydana gelen değişim dönüşüm ve mimarlık eğitimine yansımaları

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.1, pp.58-67, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Bauhaus ta nesne tasarımı ve ergonomi

Mimarlık Dekorasyon Dergisi, vol.1, no.170, pp.84-94, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

İç ortam hava kalitesi ve insan sağlığı

İnşaat Dünyası-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.293, pp.148-156, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tünel kalıp sistemiyle üretilen bir toplu konut örneğinin ısısal konfor koşulları açısından incelenmesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,, vol.11, no.2, pp.53-63, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Toplu konutlarda tünel kalıp uygulamaları

Dünya İnşaat Dergisi, vol.1, no.2, pp.88-90, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de konut sorunu

Şantiye Dergisi, vol.1, no.199, pp.48-50, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de konut üretiminde uygulanan yapım sistemleri

Şantiye Dergisi, vol.1, no.198, pp.50-53, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tünel kalıp sistemiyle üretilen toplu konutlarda iklimsel konfor koşullarının değerlendirilmesi

İnşaat Dünyası-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.251, pp.98-102, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tünel kalıp sistemi ve sistemde görülen su nem sorunlarının değerlendirilmesi

İnşaat Dünyası-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.198, pp.114-120, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tünel kalıp sisteminin uygulandığı toplu konutlarda ısı yalıtımı uygulamaları

Yalıtım-Yapı ve Yalıtım Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.44, pp.79-81, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Lebbeus Woods

Güney Marmara Mimarlık Dergisi, vol.1, no.14, pp.54-55, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Emlak Bankası Yapı Kredi Bankası Merkez Bankası

Güney Marmara Mimarlık Dergisi, vol.1, no.13, pp.22-25, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültürel mirasın temsilinde sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanım olanakları üzerine bir inceleme.

The 6th International Sinan Symposium / Trakya Üniversitesi Yayın No: 248, Edirne, Turkey, 06 April 2021, pp.603-612

İnşaat Sektöründe Kadın Mimarların Yeri Üzerine Bir İnceleme

IWSC 2019 International Conference on Contemporary Women’s Studies, İstanbul, Turkey, 7 - 08 March 2019, pp.103-109

Post Occupancy Evaluation in Architecture Education.

International Conference on New Horizons in Education, INTE, Paris, France, 18 - 20 July 2018

Architecture students’ preferences on architectural design studio: in terms of building physics

International Science and Technology Conference, ISTEC 2016, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016

Investigation Of Physical Comfort Conditions And Users Satisfaction in Cottage Hospitals The Case Of Nilufer Bursa Turkey

ISTEC, International Science, Technology and Engineering Conference, St Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, vol.1, pp.807-818

Investigation of physical comfort conditions and users satisfaction in cottage hospitals The case of Nilüfer Bursa Turkey

International Science and Technology Conference, St. Petersburg, Russia., St Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015

Evidence on innovation as a competitive strategy in a developing market: Turkish building material suppliers’ point of view.

Proceedings of the Second International Conference on Construction in Developing Countries, ICCIDC-II, Cairo, Egypt, 03 August 2010

From an Industrial Site to a Congress and Cultural Center Merinos Case Bursa Turkey

14. IPHS International Planning, History, Society Conference, İstanbul, Turkey, 12 - 15 July 2010, pp.258

Evaluation of Health Problems Caused By Indoor Air Quality in Office Buildings: A Case Study Bursa/Turkey

10th REHVA World Congress, Clima 2010 “Sustainable Energy Use in Building, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2010

An Investigation Of The Comfort Conditions At Shopping Malls In Bursa / Turkey

10th REHVA World Congress, Clima 2010 “Sustainable Energy Use in Building”, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2010

A Study on User Opinions of Comfort Levels in Medical Services Buildings

4th International Building Physics Conference, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2009

Bursa BUTTİM büro binasının Yarar Değer analizine göre değerlendirilmesi

Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, Turkey, 6 - 07 March 2009

Bursa Atatürk Caddesi nde konut Ali Haydar Apartmanı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, DOCOMOMO, Turkey, 26 - 27 December 2008

Bursa Çekirge Meydanı nda konut Yurtsever Apartmanı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, DOCOMOMO, Turkey, 26 - 27 December 2008

Bursa - Yurtsever Apartmanı

DOCOMOMO-Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, Bursa, Turkey, 26 - 27 December 2008, pp.60

Bursa - Güngör Apartmanı

DOCOMOMO-Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, Bursa, Turkey, 26 - 27 December 2008, pp.31

Bursa - Ali Haydar Apartmanı

DOCOMOMO-Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, Bursa, Turkey, 26 - 27 December 2008, pp.27

Bursa Atatürk Caddesi nde konut Güngör Apartmanı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, DOCOMOMO, Turkey, 26 - 27 December 2008

Türkiye de metal çerçeveli giydirme cephe sistemlerinin üretim ve uygulama aşamalarının incelenmesi

2. Ulusal Çatı-Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, Turkey, 25 - 26 March 2005

Yapı hatalarının analizi

I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Turkey, 9 - 13 October 2002

Books & Book Chapters

An example of theory/practice integration in architecture education: design-build programs

in: Current Research in Architecture, Planning and Design, Özlem Parlak Dinçer, Fatih Kiraz, Editor, Gece Kitaplığı Publication, Ankara, pp.21-43, 2022

Architecture and technological innovation

in: Design and Engineering: Sustainability, Innovation and Production, Aslı Güneş Gölbey,Gaye Birol,Uğur Çavdar, Editor, Frontpage Publication, London, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Architectural design for social innovation

in: Design and Engineering: Sustainability, Innovation and Production, Aslı Güneş Gölbey,Gaye Birol,Uğur Çavdar, Editor, Frontpage Publication, London, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

The public’s perception of physical space quality in light railway station buildings

in: Cittaslow Turkey-Leave No One Behind: Sustainable Development GoalsLocal Goverments,, Kaya Ozan, Yurtseven H. Rıdvan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.137-155, 2019