Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor atlarında iç parazit mücadelesi: Ne biliyoruz, neler bilmeliyiz

I. Uluslararası At Hekimliği ve Uygulamalı Eğitim Kongresi, 21 - 24 March 2019

Koprologisches „Monitoring“ in Deutschen Pensionspferdebetrieben (2013-2017)

Tagung der DVG-Fachgruppe “Parasitologie und parasitaere Krankheiten, 2 - 04 July 2018

Prevalence of Gastrointestinal Helminths in Horses from Kyrgyzstan

Joint BSPP, ISP, BAVP and EVPC (European Veterinary Parasitology College) Meeting, 3 - 04 May 2018

Kırgızistan’da sıgırlarda Theileria ve Babesia türlerinin araştırılması

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.532

Bursa Yöresi sokak köpeklerinde kene,bit ve pire enfestasyonlarının yaygınlığı.

20. Ulusal parazitoloji kongresi (Uluslararası katılımlı) 25-29-Eylül -2017,eskişehir., Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.433

Kırgızistan’da atlarda Toxoplasma gondii seroprevalansının araştırılması

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.519-520

Tavuklarda Dermanyssus gallinae’ye karşı kullanılan Spinosad ve abamektin’in yumurta kalıntı düzeylerinin belirlenmesi.

20. Ulusal parazitoloji kongresi (Uluslararası katılımlı) 25-29-Eylül -2017,eskişehir., Eskişehir, Turkey, 25 September 2017 - 29 January 2018, vol.1, pp.446

The residue depletions of spinosad and abamectin in eggs of layig hens.

Cost action FA1404 , Oeiras-Portugal, Oeiras, Portugal, 20 - 21 September 2017, vol.1

Poultry Red Mite (Dermanyssus Gallinae): Known and Unknown Facts In Turkey

2nd COST COREMI Conference and Management Committee (MC) Meeting, 1 - 03 June 2016

Poultry red mite Dermanysus gallinae Known and unknown facts in Turkey

The second cost conference and management committee(MC) meeting, Zagreb, Croatia, 1 - 03 June 2016

Köpeklerde Gastrointestinal Helmintlerle Mücadele: Yeni Yaklaşımlar

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi, 6 November - 07 July 2015

Bursa İlinde Yabani Domuzlarda Helmint Enfeksiyonları

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Turkey, 29 September - 05 October 2013

Seroprevalence of Trypanosoma evansi infection in cattle from mountain regions of Kyrgyzstan

Tagung der DVG-Fachgruppe “Parasitologie und parasitaere Krankheiten” (Annual Meeting of the German Veterinary Society (DVG), 8 - 10 July 2013 Sustainable Development

In Vivo Uptake of Ricobendazole by Haemonchus contortus and Correlation between Plasma and Tissue Dispositions in Goats.

12th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT, 8 - 12 July 2012

Comparative pharmacokinetics of ricobendazole in sheep and goats, and dose-depended plasma disposition in goats

12th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT, 8 - 12 July 2012

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

135

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

159

H-Index (Scopus)

6

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals