Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Behaviour of model pile foundations under dynamic loads in saturated sand

BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.15, no.4, pp.1355-1373, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Numerical analyses of load tests on model foundations in dry sand

COMPUTERS AND GEOTECHNICS, vol.63, pp.255-266, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Büyükkumla Barajı’nda Bulamaç Hendeği Yöntemi ile Geçirimsizlik Perdesi Uygulaması ve Sızma Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.3, pp.974-980, 2019 (Other Refereed National Journals)

STABILIZATION OF CLAY SOILS USING FLY ASH

Black Sea Journal of Engineering and Science, vol.2, no.3, pp.81-87, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Static Cyclic Load Tests on Model Foundations in Dry Sand

Geotech. Eng. Journal of SEAGS AGSSEA, vol.45, no.2, pp.40-51, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajı olan Büyükkumla barajı’ nın tasarım esasları

4th International Conference on Civil, Enviromental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 21 - 22 April 2019

Shaking table test of model foundations in saturated sand

19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Seul, South Korea, 18 - 21 September 2017 identifier

The Effect of Vertical Loading on Static Cyclic Horizontal Loading of a Capped Pile in Model Sand Ground

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2016

The behavior of piled raft model foundation under low frequencysinusoidal waves in dry sand

4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Nicosia, Cyprus (Kktc), 2 - 04 June 2016, pp.511-518

Shaking Table Tests of Piled Raft and Pile Group Foundations in Dry Sand

6th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Christchurch, New Zealand, 1 - 04 November 2015

Physical and Numerical Modelling of Pile Foundations Subjected to Vertical and Horizontal Loading in Dry Sand

14th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, Kyoto, Japan, 22 - 25 September 2014

Cyclic horizontal load tests of single pile, pile group and piled raft in model dry sand

18th Southeast Asian Geotechnical Conference, Singapore, Singapore, 13 - 15 May 2013

23 October 2011 Van-Tabanlı earthquake (Mw=7.1) geotechnical field observations

10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2012

Dolgu barajların davranışı: Muratlı ve Borçka barajları örnek çalışma

İnşaat Mühendisleri Odası 3. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 03 December 2009

Muratlı kaya dolgu barajı’ nın deformasyon davranışı analizi

İnşaat Mühendisleri Odası 2. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 03 November 2007

Muratlı barajı’ nın inşaat ve su tutma sırasında davranışının incelenmesi

1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 10 - 11 May 2007