Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A POLICE SKETCH OF A FRAUDSTER BASED ON ACFE REPORTS: 2010-2020 PERIOD

International Scientific Conference CONTEMPORARY CHALLENGES OF ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABILITY OF BUSINESSES, Macedonia, 01 June 2022, pp.95-96

TİCARİ MUHASEBEYE NEDEN GEÇİLMELİ?

Muhasebe ve Denetim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2017, pp.3-26

THE RELATIONSHIP BETWEEN LIQUIDITY RATIOS ANDCASH PROVIDED FROM MAIN ACTIVITIES OF THECOMPANIES

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE, Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017, pp.322-330

Business Continuity in Financial Reporting and Independent Auditing Standards in Turkey

Conference of the International Journal of Arts and Scineces, prague, Czech Republic, 1 - 04 November 2016

STUDIES ON CORPORATE SUSTAINABILITY AND LEGISLATIVEREGULATIONS IN TURKEY

Conference of the International Journal of Arts Sciences, prague, Czech Republic, 1 - 04 November 2016 Sustainable Development

THE PROCESS OF FORMATION OF ACCOUNTING STANDARDS AND THE PRESENT SITUATION IN TURKEY

III. International Symposium on Accounting and Finance, Tokyo, Japan, 10 - 12 September 2014

Türkiye’de Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Dağıtımı: İMKB 50 Endeksi’nde Bir Uygulama

1. International Symposium On Accounting And Finance, Gaziantep, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.18 Sustainable Development

The Developments In The Accountıng Culture And Fınancıal Reportıng In Turkey Durıng The Republıcan Era

2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference On Audıtıng And Accountıng Hıstory, 15 October - 18 September 2010, vol.3, pp.1915-1925

Developments In The Accounting Culture And Financial Reporting In Turkey During The Republican Era

2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference On Audıtıng And Accountıng Hıstory, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010, vol.3, pp.1915-1923 Creative Commons License

A Study on the Contribution of Vocational Education in Turkey to the Accounting Profession

2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference On Audıtıng And Accountıng Hıstory, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010, vol.3, pp.1981-1995 Creative Commons License

The History of Transfer Pricing Regulations and the Legal Developments in Turkey

12th. World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 July 2008 - 24 July 2010

“Legal Regulations Which Influenced The Accounting Applicatıons In Turkey During The 20th Century And The Situation Today”

The Balkan Countries’ 1st International Conference On Accounting And Auditing, Edirne, Turkey, 8 - 09 March 2007, pp.354-366

Financial Statement Analysis Based on International Accounting Standards and the Case of Turkey

International Conference on Accounting and Management Information Systems, 24 - 25 November 2006, vol.17, pp.23-37

Globalization of Accounting International Accounting Standards

2nd International Conference on Business, Management and Economics, 15 - 18 June 2006

Konsolidasyon Şerefiyesinin Muhasebeleştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar

XXV.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 19 - 23 April 2006

Changes in Financial Reporting in Turkey Historical Development Of Inflation Accounting From 1960 To 2005

Academy of Accounting Historians 2005 Research Conference, Ohio, United States Of America, 6 - 08 October 2005

Enflasyon Muhasebesi

Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından BUSİAD Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta sunulan bildiri, Turkey, 01 November 2002

The Goverment Accounting Profession During The Ottoman Empire

IX. Congress of World Accounting Historians, 30 July - 02 August 2002

Books & Book Chapters

ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI KAPSAMINDA TAŞINMAZLARIN DEĞERLEMESİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM

in: ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI, Akdoğan Nalan, Doğan Deniz Umut, Sezgin Alp Özge, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.191-208, 2022

MALİYET VE BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZLERİ

in: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI İLE UYUMLU MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ, Gücenme Gençoğlu Ümit, Editor, Nobel Akademik Yayın, Bursa, pp.1-35, 2022

İŞLETMELERDE HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

in: Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ, GÜCENME GENÇOĞLU Ümit, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., pp.173-192, 2022

MALİYET YÖNTEMLERİ, HESAP AKIŞI VE SATILAN MALIN MALİYETİ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

in: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI İLE UYUMLU MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ, GÜCENME GENÇOĞLU ÜMİT, Editor, NOBEL, pp.37-118, 2022

COVID-19 SÜRECİNİN ARACI KURUMLARIN FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: COVID-19 SALGINININ İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, AKDOĞAN NALAN, DOĞAN DENİZ UMUT, ÇETİNKAYA NESLİHAN, Editor, Gazi Kitabevi, pp.158-175, 2021 Sustainable Development

Türkiye'deki Raporlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Gerçeğe Uygun Değer ile Ölçüm

in: Muhasebe, Organizasyon, Pazarlama: Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.341-362, 2021

İkinci Bölüm: Taslak hesap planı çerçevesinde duran varlıklar hesap grubunun örneklerle açıklanması

in: FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI UYGULAMALARI, GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit, Editor, Alfa Aktüel, Bursa, pp.85-202, 2020

Genel Muhasebe

Aktüel Yayınları Alfa Kitapevi, Bursa, 2017

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

AKTÜEL YAYINLARI ALFA KİTAPEVİ, Bursa, 2014

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, 2013

Metrics

Publication

95

H-Index (TrDizin)

3

Project

2

Thesis Advisory

6

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals