Türkiye’de Vergi Düzenlemeleri ve Muhasebe Standartları Açısından İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Finansal Raporlama


Creative Commons License

Gücenme Gençoğlu Ü., İşseveroğlu G.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.135-151, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’deki inşaat taahhüt işletmelerinin vergi mevzuatı ile

Muhasebe Standartları uygulamalarının farklılığı üzerinde durulmakta ve bu

farklılığın dönem karlılığı ve finansal raporlama üzerindeki etkisinin

açıklanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle vergi

mevzuatımıza göre inşaat tahakkuk işlerinin raporlanmasında kullanılan

“tamamlanma yöntemi” ele alınmaktadır. Ardından, 1 Ocak 2018 tarihinden

itibaren uygulanacak olan ve bugüne kadar gerek ‘İnşaat Sözleşmeleri’ ve

gerekse hasılatın kaydı ve raporlanmasında kullanılan muhasebe

standartlarını yürürlükten kaldıran TFRS 15’in, mevcut standartlara göre

getirdiği yenilikler açıklanmıştır. Ayrıca çalışma, 2018 yılı başından itibaren

uygulanmaya başlanan 29.07.2017 tarihli, BOBİ FRS’de inşaat işletmelerine

ilişkin düzenlemeler ve tüm bu farklı düzenlemelerin karşılaştırılmasını

kapsamaktadır. Literatür ve mevzuat taraması ile gerçekleştirilen çalışmada,

mevcut durum tespiti yapılarak farklılıkların sonuçları yorumlanmaktadır.