Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

THE FORECAST OF CORN PRODUCTION FIELDS IN TURKEY WITH ARIMA MODEL

ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH, vol.38, pp.479-486, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

IMPORTANCE OF SUSTAINABLE USE OF PESTICIDES: THE CASE OF PEAR PRODUCTION IN BURSA, TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.30, pp.1653-1660, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

A STUDY ANALYSING THE TECHNICAL EFFICIENCY OF OYSTER MUSHROOM FARMS IN KAMPALA METROPOLITAN AREA, UGANDA

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.7, pp.5667-5674, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

A study of the profitability of oyster mushroom Cultivation in Kampala metropolitan area, Uganda

CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, vol.14, no.4, pp.80-97, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

An analysis of energy use and input costs for wheat production in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.7, no.2, pp.352-356, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Measuring technical efficiency and total factor productivity in agriculture: the case of the South Marmara region of Turkey

NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.49, no.2, pp.137-145, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Economics of drip irrigation of olives in Turkey

AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol.66, no.2, pp.145-151, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Economics of drip irrigation for peach (Prunus persica) orchards in Turkey

NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol.31, no.2, pp.85-90, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Factors Affecting Credit Use for Fruit Farms: The Case of Bursa

Journal of Biological Environmental Sciences, vol.14, no.41, pp.81-89, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The Economic Empowerment of Women in Uganda Through Mushroom Production

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.5, no.11, pp.1401, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Batı Trakya Bölgesinde Kiraz Üretimi ve Pazarlaması

XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9 - 10 March 2019

Manisa İlinde Üzüm Üreticilerinin Pazarlama Sorunları

XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 9 - 10 March 2019

Marketing Risks in Agriculture

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, pp.196-200 Sustainable Development

The Negative Impact of Wastewater on the Environment

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY, Tekirdağ, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.190-195

Potentials of Wastewater Through An Economıc Perspective

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY, Tekirdağ, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.2, pp.647-652

Risk and Risk Management in Agriculture

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series VII. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY, Tekirdağ, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.2, pp.653-657 Sustainable Development

Sulama Suyunun Ücretlendirilmesi ve Etkileri

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018

Sürdürülebilir Kırsal Turizm Stratejileri: Kırsal Kalkınma İçin Bir Araç

1th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS, Bursa, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.70

A Study of the Profitability of Oyster Mushroom Cultivation inKampala Metropolitan Area, Uganda

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIII. IBANESS Congress Series-Edirne / Turkey, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.1224-1232

Bursa İli’nin Organik Tarım Potansiyeli

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III. IBANESS Congress Series-Edirne / Turkey, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.1302-1308

THE ROLE OF WOMEN ENTREPRENEURS IN RURAL DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY

Berlin Conference on International Management (BerlinIM), 19 - 20 December 2016 Sustainable Development

Cost Analysis of Farms That Produce Tomato in Soilless Greenhouses

27. International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 September 2016

Türkiye Gübre Üretim ve Tüketiminde Yaşanan Gelişmeler

12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2016 Sustainable Development

Overview Of Turkish Agribusiness, Strategies And Policies

X. International Conference onApplied Business Research, Madrid, Spain, 14 - 18 September 2015, pp.1039-1046

Small and Medium Enterprises: Threats for Sustainable Rural Development

10th International Conference on Applied Business Research (ICABR), Madrid, Spain, 14 - 18 September 2015, pp.267-272 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters