Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Citizen Participation in the Auditing Process of Supreme Audit Institutions: Potentials and Challenges

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Poland, 24 October 2019

Sayıştay’ın Belediyeler Üzerindeki Düzenlilik Denetimlerinde Açıkladığı Bulguların İncelenmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Fiscal Transparency of Municipal Companies in Turkey

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.113

Measuring and Evaluating the Financial Condition of the Municipalities in Turkey

32nd International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017

The Success of Performance Based Budgeting System in Municipalities from the Perspective of Practitioners The Case of Bursa

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

Accountability in Turkish State Universities through Annual Reports The Perspective of External Audit

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

Bilgi Toplumunda Kamu Kesimi Enformasyonundan Elde Edilen Gelirlerin Kamu Maliyesindeki Yeri

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 November 2004, pp.367-377

Books & Book Chapters

Kamu Mali Yönetiminde Vergi Saydamlığı: Kuramsal Bir İnceleme

in: Prof. Dr. Doğan Şenyüz'e Armağan, Adnan Gerçek, Editor, Ekin, Bursa, pp.145-170, 2023

Kamu Mali Yönetiminde Bütçe Sistemindeki Değişim: Dün, Bugün, Yarın

in: Kamu Mali Yönetiminin Paradigması ve Gelişim Süreci, Mustafa Sakal, Tekin Akdemir, Elif Ayşe Şahin İpek, Habip Demirhan, Editor, Nobel, Ankara, pp.151-189, 2022

Yoksullara Yönelik Harcama Programları

in: Kamu Maliyesi, Mustafa Sakal, Mustafa Karadeniz, Editor, Eğitim, Konya, pp.335-366, 2022

Türkiye'de Performans Denetiminin Temel Sorunları

in: Prof. Dr. Figen ALTUĞ'a Armağan, Çetinkaya, Özhan; Demirbaş, Tolga, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.387-402, 2022

The Experience of a Medium-Term Expenditure Framework in Turkey

in: Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges (Volume I), Halis KIRAL ve Tekin AKDEMİR, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.63-90, 2020

The Role of Annual Reports in Ensuring Accountability: The Case of Development Agencies in Turkey

in: Handbook of Research on Modernization and Accountability in Public Sector Management, Graça Maria do Carmo Azevedo,Jonas da Silva Oliveira,Rui Pedro Figueiredo Marques,Augusta da Conceição Santos Ferreira, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.446-469, 2018

The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, OLGU Ö.,DİNÇER H.,HACIOĞLU Ü., Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.105-121, 2015

Yerel Yönetimlerde Mali Tabloların Hesap Verme Amacıyla Kullanılması: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme

in: Mali Yerinden Yönetim Teori Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye ye İlişkin Değerlendirmeler, SAKAL M., KESİK A., AKDEMİR T., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.395-411, 2014

The Benefits and Barriers of Electronic Public Procurement System: A Case Study on Public Hospitals in Turkey

in: E Procurement Management for Successful Electronic Government, Pablos Patricia Ordóñez de, Lovelle Juan Manuel Cueva, Gayo Jose Emilio Labra, Tennyson Robert , Editor, IGI GLOBAL, pp.131-146, 2013

Türkiye’de Elektronik Kamu Alım Sistemini Geliştirme Çabaları: Dün, Bugün, Yarın

in: E Devlet Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, SOBACI M. Z., YILDIZ M., Editor, Nobel Yayınevi, pp.323-351, 2012

Kamu Bütçeleme Sürecinde Yazılı Olmayan Kuralların Önemi ve Bütçe Reformlarına Etkisi

in: "Yeni Maliye": Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar Yeni Öğretiler, Yeni Perspektifler, Aktan, Coşkun Can; Kesik, Ahmet; Dileyici, Dilek, Editor, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, pp.675-702, 2012

Using Web Sites to Improve Fiscal Transparency: The Case of Turkish Municipalities

in: Cases on Adoption Diffusion and Evaluation of Global E Governance Systems Impact at the Grass Roots, RAHMAN H., Editor, IGI-Global Publishing, pp.171-191, 2011

Belediye Gelir Türü Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisinin Tartışılması

in: Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, ALTUĞ FİGEN, ÇETİNKAYA ÖZHAN, İPEK SELÇUK, Editor, Ekin Kitabevi, pp.117-130, 2010

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Faaliyet Raporları İle Saydamlığı Sağlama Çabaları: Belediyeler Üzerine Bir Araştırma

in: Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, ALTUĞ FİGEN, ÇETİNKAYA ÖZHAN, İPEK SELÇUK, Editor, Ekin Kitabevi, pp.287-316, 2010

Program Bütçeleme Sistemi: Plânlama, Programlama, Bütçeleme

in: İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme, KAYGUSUZ SAİT Y., DOKUR ŞÜKRÜ, Editor, Ekin Kitabevi, pp.595-617, 2009

Genel Muhasebe Kanunundan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Türkiye'de Bütçe Reformu Geleneği

in: Güncel Mali Konular, EDİZDOĞAN NİHAT, Editor, Ekin Kitabevi, pp.279-302, 2009

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Project

2

Thesis Advisory

9

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals