Vatandaşların Belediyelerin Mali Saydamlığına İlişkin Tutumları: Çanakkale İlinde Bir Alan Araştırması


ENGİN R., DEMİRBAŞ T., İPEK S.

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.5, no.4, pp.170-211, 2021 (Peer-Reviewed Journal)