Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Services in the Month of Ramadan Provided by the Waqfs of Ottoman Dynasty Women

Vakıflar Dergisi, vol.56, no.56, pp.21-32, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Tanners of Bursa in Sixteenth and Seventeenth Centuries

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.5, no.1, pp.59-78, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk İslam Tarihinde ve Batı da Hz Muhammed Algısı 30 Nisan 01 Mayıs 2011 Bilecik

İSTEM, vol.9, no.17, pp.241-243, 2011 (Other Refereed National Journals)

XVI Yüzyılda Bir Osmanlı Müderrisi Mevlana Muslihuddin Efendi ve Mirası

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.117-155, 2011 (Other Refereed National Journals)

The Historic Hammams of Bursa by Elif Şehitoğlu

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.2, no.2, pp.267-268, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

XV Yüzyılda Hayırsever Bir Çift Hoca Ece ve Ayşe Hatun un Vakıfları

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.495-508, 2009 (Other Refereed National Journals)

Women s Appearance in Court The Case of Bursa Province in the 16th Century in Ottoman Empire

Islamic Quarterly, vol.53, no.2, pp.181-194, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

XVII Yüzyılda Bursa da Emekli Bir Kadı Baldırzade Oğlu Derviş Mehmed Efendi ve Serveti

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.569-592, 2008 (Other Refereed National Journals)

Seyyid Hüseyin Erzincani Vakfı

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.187-308, 2007 (Other Refereed National Journals)

Klasik Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.299-320, 2007 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Klasik Döneminde Kadınların Servet Edinme Yolları Bursa Örneği

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.365-381, 2006 (Other Refereed National Journals)

XVI Yüzyıl Başlarında Hayırsever Bir Bursalı Hanım Ayşe Hatun

Bursa Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.24-25, 2006 (National Non-Refereed Journal)

XVI Yüzyılda Oğlunu Arayan Bir Annenin Verdiği Hukuk Mücadelesi

Bursa Araştırmaları Dergisi, no.11, pp.25-26, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Molla Hüsrev

Bursa Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.32-34, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Bursa da Osmanlı Kadınlarının Gündelik Hayatından Kesitler

Bursa Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.28-30, 2003 (National Non-Refereed Journal)

XVI Yüzyılda Bursa da Kadınlar Haklarını Nasıl Arardı

Bursa Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.24-25, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bursa'nın Nüvesi Hisar'ın Kuruluş ve Gelişimine Vakıflarıyla Katkıda Bulunan Kadınlar

Osmanlı Devleti'nin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı, Bursa, Turkey, 5 - 07 August 2021, pp.216-228

Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran Kadınlar ve Mal Varlıklarının Kaynakları

Vakıf Kuran Kadınlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 May 2018, pp.143-157

Niyazi-i Mısrî’nin Yaşadığı Dönemde Bursa Şehri

Doğumunun 400. Yılında Niyâzî-i Mısrî Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.59-69

Osmanlı Toplumunda Hayırsever Bir Hanım Sultan: Gülçiçek Hatun ve Vakıfları

Bacıyan-ı Rum Anma Etkinliği, Bilecik, Turkey, 21 - 23 February 2018

İslam Medeniyeti ve Osmanlılarda Vakıf Anlayışı

Bursa'dan Balkanlara Vakıf Medeniyeti Sempozyumu, Turkey, 12 May 2012, pp.118-131

Lamii Çelebi nin Yaşadığı Dönemde Hisar

Bursalı Lamii Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 15 - 16 April 2011, pp.91-101

Orhangazi Döneminde Hisar

Uluslararası Orhan Gazi ve Dönemi Sempozyumu/International Symposium on Orhan Gazi and His Reign, Bursa, Turkey, 8 - 09 April 2011, pp.88-120

Molla Fenari nin Bursa daki Vakıfları

Uluslararası Molla Fenari Sempozyumu/International Symposium on Molla Fanari, Bursa, Turkey, 4 - 06 December 2009, pp.95-110

Bursa Mahkeme Sicillerinde Su Davaları

2. Bursa Su Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2010, pp.310-315

XVI Yüzyılda Bursa Mahkemelerinde Kadın

Uludağ Üniversitesi II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 October 2005, vol.1, pp.69-82

Books & Book Chapters

16. Yüzyılda Kötülükte Ortaklık: Ailecek Hırsız Olmak

in: İmparatorluğun Öteki Yüzleri –Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar-, Yaşa Fırat, Editor, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.127-153, 2020

XVI Yüzyılda Bursa da Asayiş

Emin Yayınları, Bursa, 2016