Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Molla Hüsrev

Bursa Araştırmaları Dergisi , no.5, pp.32-34, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bursa'nın Nüvesi Hisar'ın Kuruluş ve Gelişimine Vakıflarıyla Katkıda Bulunan Kadınlar

Osmanlı Devleti'nin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı, Bursa, Turkey, 5 - 07 August 2021, pp.216-228

Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran Kadınlar ve Mal Varlıklarının Kaynakları

Vakıf Kuran Kadınlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 May 2018, pp.143-157

Niyazi-i Mısrî’nin Yaşadığı Dönemde Bursa Şehri

Doğumunun 400. Yılında Niyâzî-i Mısrî Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.59-69

Osmanlı Toplumunda Hayırsever Bir Hanım Sultan: Gülçiçek Hatun ve Vakıfları

Bacıyan-ı Rum Anma Etkinliği, Bilecik, Turkey, 21 - 23 February 2018

İslam Medeniyeti ve Osmanlılarda Vakıf Anlayışı

Bursa'dan Balkanlara Vakıf Medeniyeti Sempozyumu, Turkey, 12 May 2012, pp.118-131

Lamii Çelebi nin Yaşadığı Dönemde Hisar

Bursalı Lamii Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 15 - 16 April 2011, pp.91-101

Orhangazi Döneminde Hisar

Uluslararası Orhan Gazi ve Dönemi Sempozyumu/International Symposium on Orhan Gazi and His Reign, Bursa, Turkey, 8 - 09 April 2011, pp.88-120

Molla Fenari nin Bursa daki Vakıfları

Uluslararası Molla Fenari Sempozyumu/International Symposium on Molla Fanari, Bursa, Turkey, 4 - 06 December 2009, pp.95-110

Bursa Mahkeme Sicillerinde Su Davaları

2. Bursa Su Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2010, pp.310-315

XVI Yüzyılda Bursa Mahkemelerinde Kadın

Uludağ Üniversitesi II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 October 2005, vol.1, pp.69-82

Books & Book Chapters

Partnership in Mischief in the 16th Century

in: The Other Faces of The Empire -Ordinary Lives Against Social Order and Hierarchy-, Fırat Yaşa, Editor, Koç University Press, İstanbul, pp.129-153, 2022

Klasik Dönem Osmanlı Toplumunda Kadınların Sahip Oldukları Mal Varlıklarının Kaynakları (Bursa Örneği)

in: Klasik Dönem Osmanlı Toplumunda Kadın, Bedriye Yılmaz, Miyase Koyuncu Kaya, Editor, Berikan, Ankara, pp.259-268, 2022

16. Yüzyılda Kötülükte Ortaklık: Ailecek Hırsız Olmak

in: İmparatorluğun Öteki Yüzleri –Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar-, Fırat Yaşa, Editor, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.127-153, 2020

XVI Yüzyılda Bursa da Asayiş

Emin Yayınları, Bursa, 2016

Metrics

Publication

37

Project

1

Thesis Advisory

12

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals