Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MESLEK EĞİTİM VE İŞYERİ UYGULAMASININ KORELASYONU

PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi,, vol.10, pp.37-52, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

YENİ ÜRÜNÜN BASS DİFÜZYON MODELİ İLE SATIŞ ÖNRAPORLAMASI

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.400-414, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE’DE ÖZNEL İYİ OLUŞ’UN YAŞAM ALANLARI YAKLAŞIMI İLE ÖLÇÜLMESİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.433-446, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’ de Gelişmişlik Düzeyi Farklılıklarının Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, pp.39-61, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

FACTORS AFFECTING PEOPLE S ENTRANCE TO INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN BURSA

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.67, pp.171-191, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMININ GELECEĞİ

PARADOKS, vol.10, no.2, pp.53-83, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

A Cross Countries Comparison of Corruption and Public Expenditures A Panel Data Approach

International Journal of Public Administration, vol.33, no.3, pp.140-150, 2010 (Scopus) Sustainable Development

Karar Ağacı Yardımıyla Suçluların Özelliklerinin Belirlenmesi

Marmara Üniversitesi, vol.7, no.27, pp.291-298, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Finansal Faktörlerin Reel Para Talebi Üzerindeki Rolü: Türkiye Örneği

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.45-61, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.18, pp.45-61, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi ve Önraporlanması

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.61, no.4, pp.243-265, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuk Bürosuna İlişkin Suçlu Profili Bursa Örneği

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.1-14, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Doğurganlık Davranışının Yeniden İncelenmesi

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

Better Person Feeling Better: Evidence From Turkey

IV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Paris, France, 26 - 27 April 2018

Yeni Ürün ve Yeni Ürünün Bass Modeli ile Satış Önraporlaması

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Türkiye’de Öznel İyi Oluş’un Yaşam Alanları Yaklaşımı ile Ölçülmesi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

Vocationed Education in Turkey and Comparision with Countries

Today's Universities: Combining Rigour with Relevance, Dubai, United Arab Emirates, 1 - 03 February 2015

Vocational Education in Turkey and Comparison with Countries

3rd Dubai International Conference in Higher Education, Dubai, United Arab Emirates, 1 - 05 February 2015, pp.19-20

TRANSPORTATION SECTOR IN TURKEY: FUTURE EXPECTATIONS ABOUT RAILWAY TRANSPORTATION IN TURKEY

2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Paris, France, 05 April 2013, pp.773-785 Sustainable Development identifier

Türkiye de İMKB ve Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi

8th International Econometrics and Statistics Conference, 24 - 25 May 2007

Books & Book Chapters

ÖNRAPORLAMA Geçmişe Bak Geleceği Öngör

Dora Basım Yayın Ltd. Şti., Bursa, 2017

BÖLÜM 4-7, BÖLÜM 11

in: SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK, , Editor, Ezgi Kitabevi, Bursa, pp.1-17, 2010

BÖLÜM 4-7

in: TEMEL MATEMATİK 1, , Editor, Vipaş, Bursa, pp.1-9, 2003