General Information

Institutional Information: Teknik Bilimler Myo, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik, Iş Sağlığı Ve Güvenliği

Metrics

Publication

24
UN Sustainable Development Goals