Education Information

Education Information

  • 2015 - 2020 Doctorate

    Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr), Turkey

  • 2010 - 2014 Postgraduate

    Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Zihin Engelliler Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

  • 2002 - 2004 Undergraduate

    Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English