Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mali Sürdürülebilirlik Analiz Yöntemlerinde Yaşanan Gelişmelere Teorik Bir Bakış

International Journal of Public Finance (Online), 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kamu Hizmetlerinin Sunum ve Finansmanında Kamu Özelİşbirliği Modeli: Avrupa Birliği ve Türkiye

International Journal of Public Finance, vol.4, no.2, pp.205-235, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

KÜRESEL KRİZDE DEVLET MÜDAHALESİ VE MALİYE POLİTİKASI

iş ve Hayat Detgisi, vol.4, no.8, pp.9-26, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

FİNANSAL İŞLEM VERGİLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ

MALİYE DERGİSİ, no.170, pp.71-89, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği

MALIYE DERGISI, no.170, pp.71-89, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin Ekonomik ve Mali Etkileri: Güncel Bir Değerlendirme

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.51, no.589, pp.37-52, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Contingent Liabilities in Turkey

33th INTERNATIONALPUBLIC FINANCE CONFERENCE/TR, 8 - 12 May 2018

Turkey’s Situation Regarding Maastricht Fiscal Policy Criteria and Comparison with Member Countries of the European Union

8th Internatioal Conference of Political Economy, Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28 - 30 June 2017

Keynesian Interventionist Government Understanding During the Global Crisis and Return to the Fiscal Policy

8th Internatioal Conference of Political Economy, Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28 - 30 June 2017

FINANCIAL TRANSACTION TAXES AND EUROPEAN UNION IN THE LIGHT OF COUNTRY EXPERIENCES

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 04 September 2016

Books & Book Chapters

Financial Transaction Taxes and European Union In The Light Of Country Experiences

in: Recent Studies In Economics, Hasan Arslan,Mehmet Ali İçbay,Rasim Yılmaz and Günther Löschnigg, Editor, E-BWN, Chorzow, pp.49-57, 2017

Avrupa Birliği Borç Krizi ve Finansal Yardım Mekanizmaları

in: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Methibay’a Armağan, Fatih Saraçoğlu ve Muharrem Çakır, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.365-396, 2017

Avrupa Birliği Borç Krizi ve Finansal Yardım Mekanizmaları

in: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Methibay’a Armağan, Fatih Saraçoğlu ve Muharrem Çakır, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.365-396, 2017