Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YENİ KORUMACILIK, ULUSAL ÇIKARLAR ve TİCARET SAVAŞLARI

3. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Adıyaman, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.1, pp.126-133

Ekonomide İtici Bir Güç Olarak E-Ticaret

1. InTraders International Conference on International Trade, Sakarya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.557-572

Türkiye’nin Avrupa Birliği Çıkmazı: Gümrük Birliği Çerçevesinde Değerlendirmeler

3. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.72-76

Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme

3. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.62-71 Sustainable Development

REMOVAL of IRAN SANCTIONS: IS IT OPPORTUNITY or THREAT for TURKEY?

129th IRES International Conferences, Helsinki, Finland, 17 - 18 July 2018, pp.8-18

Türkiye’de Karayolu Ulaştırması: Gelişimi ve Geleceğe İlişkin Beklentiler

RESSCONGRESS 1.Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.305-306

Comparative Advantages In Tourism Sector: A Comparative Analysis Between Turkey And The Bric Countries

2017 International Academic Conference on Business Stockholm, Stockholm, Sweden, 4 - 06 June 2017, pp.350-360

Measuring the Sustainable Development and International Index Studies

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.227 Sustainable Development

ULUDAG WINTER TOURISM AND ITS IMPORTANCE IN THE ECONOMİC DEVELOPMENT

13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, Spain, 14 - 16 April 2016, pp.101-111 Sustainable Development

COMPARATIVE ADVANTAGE OF TURKEY IN FREIGHT TRANSPORTATION SECTOR : IN COMPARISON WITH BRIC COUNTRIES

13th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Barcelona, Spain, 14 - 16 April 2016, pp.242-251 Sustainable Development identifier

ULUDAG WINTER TOURISM AND ITS IMPORTANCE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT

13th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Barcelona, Spain, 14 - 16 April 2016, pp.101-111 Sustainable Development identifier

Turizmin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi Uludağ Kış Turizmi Örneği

13. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 November 2015

Turizmin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi ve Çevre Uludağ Kış Turizmi Örneği

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2015

Vocationed Education in Turkey and Comparision with Countries

Today's Universities: Combining Rigour with Relevance, Dubai, United Arab Emirates, 1 - 03 February 2015

Vocational Education in Turkey and Comparison with Countries

3rd Dubai International Conference in Higher Education, Dubai, United Arab Emirates, 1 - 05 February 2015, pp.19-20

Turkey’s Convergence to the Eu: Catching up or Falling Behind?

2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Paris, France, 05 April 2013, pp.650-657

TRANSPORTATION SECTOR IN TURKEY: FUTURE EXPECTATIONS ABOUT RAILWAY TRANSPORTATION IN TURKEY

2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Paris, France, 05 April 2013, pp.773-785 Sustainable Development identifier

TURKEY'S CINVERGENCE TO THE EU:CATCHING UP OR FALLING BEHIND?

2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Paris, France, 05 April 2013, pp.650-657 identifier

THE CAUSALITY RELATIONSHIPS BETWEEN FDI AND R&D IN EUROPEAN UNION

2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Paris, France, 05 April 2013, pp.843-850 Sustainable Development identifier

Doğal Kaynakların Laneti: Seçilmiş Petrol İhracatçısı Ülkeler Üzerine Panel Nedensellik Analizleri (1980 – 2009)

1. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 May - 21 November 2012, vol.1, pp.1-12 Sustainable Development

Ekonomik Kalkınmada Lojistik Sektörünün Önemi ve Lojistik Kümelenmeler

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012

Books & Book Chapters

Intercontinental and Regional Evaluation of Terrorism and Its Economic Effects

in: The Impact of Global Terrorism on Economic and Political Development, Ramesh Chandra Das, Editor, Emerald Publishing, pp.95-108, 2019 Sustainable Development

Green Crimes as a Dark Side of Globalization

in: The Globalization Conundrum-Dark Clouds Behind The Silver Lining, Gagari Chakrabarti, Sen Chitrakalpa, Editor, SpringerLink, Singapore, pp.159-183, 2018

Traceca Ülkelerinde Karayolu Altyapısının Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi

in: Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri: Politik ve Ekonomik Boyut, Topsakal, İlyas Ay, Sema, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.62-85, 2018

Emlak Komisyonculuğu

in: Emlak Komisyonculuğu Vergi İşlemleri, Elif Karakurt TOSUN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2017

Competitiveness of Turkey in the Sectoral Transformation Process: A Comparative Analysis with the BRIC Countries

in: Corporate Espionage, Geopolitics, and Diplomacy Issues in International Business, Bryan Christiansen, Fatmanur Kaşarcı, Editor, IGI Publication, Hershey, pp.260-278, 2017

Emlak Komisyonculuğunda Vergi İşlemleri

in: Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, Elif KARAKURT TOSUN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Dekanlığı, Erzurum, pp.1-19, 2016

The Impact of Tourism on the Economic Development and the Environment: The Case Study of Uludağ Winter Tourism

in: Tourism Environment and Sustainability, Cevdet Avcıkurt; Mihaela S.Dinu; Necdet Hacıoğlu; Recep Efe; Abdullah Soykan, Editor, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, pp.301-313, 2015 Sustainable Development

The Impact of Tourism on the Economic Development andthe Environment: The Case Study of Uludağ WinterTourism

in: Tourism Environment andSustainability, Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT, Prof. Dr. Mihaela DINU, Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU, Prof. Dr. Recep EFE,Prof. Dr. Abdullah SOYKAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, pp.301-312, 2015