Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Maksiller defekt hastasının implant destekli obturatör ile protetik rehabilitasyonu: olgu sunumu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Turkey, 13 - 14 September 2022, pp.40-41

Maksillektomi Defektinin Obturatör Protez ile Rehabilitasyonu / Rehabilitation of Maxillectomy Defect with Obturator Prosthesis

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 2 - 03 October 2021, pp.144-145

Oral İmplantolojide Zirkonya İmplantlara Genel Bakış: Literatür Derlemesi

XXXI. Türk Oral İmplantoloji Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 January 2020, pp.6

Rehabilitation of Obstructive Sleep Apnea with Intraoral Appliance: Case Report

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.252-253

Evaluation of chroma properties of translucent zirconia in different thickness

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.229-230

Zirconia Based Implant Abutments for Anterior Aesthetic Restorations

Türk Diş Hekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.568

Effects of Postpolymerization Methods on Hardness of Acrylic Denture Teeth

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.107

Rehabilitation of Three Patient with Obturator Prosthesis After Maxillary Resection

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.582

Sigara Dumanının Akrilik Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğü ve Renk Değişimine Etkisi

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.187

Books & Book Chapters

Maksilla Rezeksiyonlarında Obturatör Protezler

in: INSAC Academic Studies on Health Sciences, Dalkılıç Mehmet, Keskinkaya H. Banu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.347-355, 2021