General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalişma Eko.Ve End.Iliş.Böl., Yönetim Ve Çalışma Sosyo.A.D.

Metrics

Publication

54

Project

3

Thesis Advisory

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals