Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Namazın Önemi İle İlgili Bir Hadis ve Delâletiyle İlgili Tartışmalar

Tasavvur: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.1217-1251, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anlamı, Keyfiyeti ve İşlevi Bakımından Hz. Peygamber’e Salavat Getirme Hakkında Bir Değerlendirme

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.23, pp.747-778, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Salavatların Arzı Bağlamında Hz. Peygamber’in Vefatından Sonra Ümmetiyle İrtibatının İmkânı

Tasavvur, vol.5, no.1, pp.299-323, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE COMPANIONS' UNDERSTANDING OF SUNNAH: THE EXAMPLE OF. ABD ALLAH IBN MAS'UD

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.9, no.1, pp.73-112, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

MUHTEVA-YORUM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ALIŞVERİŞTE MECLİS MUHAYYERLİĞİ HADÎSİ

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.157-182, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Raşid Halifelerin Sünneti” Kavramı ve Nebevî Sünnet İle İlişkisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.19-50, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MANTIK İLMİNİN İNSAN TASAVVURU MERKEZİNDE SÜNNETİN YENİDEN TANIMLANMASI

USBIK 2019 NEVŞEHİR, Nevşehir, Turkey, 31 January - 02 February 2019, pp.99-114

KURAN’IN KORUNMUŞLUĞU BAĞLAMINDA SÜNNETİN ROLÜ

UBAK-2019 YALOVA, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, vol.3, pp.573-583

Books & Book Chapters