”Raşid Halifelerin Sünneti” Kavramı ve Nebevî Sünnet İle İlişkisi


KAHRAMAN H., BAŞARAN S.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.19-50, 2017 (Peer-Reviewed Journal)