General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararasi Ilişkiler, Devletler Hukuku

Metrics

Publication

21
UN Sustainable Development Goals