Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acil Servise 112 Ambulansı ile Başvuran Hastalarda, Hasta ve YakınlarınınSosyokültürel ve Sosyoekonomik Düzeylerinin Ambulans Kullanımına EtkisininAraştırılması

6 th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14 th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS November 8 - 11, 2018 Regnum Carya Belek, Antalya / Turkey, 8 - 11 November 2018 Sustainable Development

Acil Servise 112 Ambulansı ile Başvuran Hastalarda, Hasta ve YakınlarınınSosyokültürel ve Sosyoekonomik Düzeylerinin Ambulans Kullanımına EtkisininAraştırılması

6 th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14 th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS November 8 - 11, 2018 Regnum Carya Belek, Antalya / Turkey, 8 - 11 November 2018 Sustainable Development

Acil Servise 112 Ambulansı ile Başvuran Hastalarda, Hasta ve YakınlarınınSosyokültürel ve Sosyoekonomik Düzeylerinin Ambulans Kullanımına EtkisininAraştırılması

6 th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14 th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS November 8 - 11, 2018 Regnum Carya Belek, Antalya / Turkey, 8 - 11 November 2018 Sustainable Development

Acil Servise 112 Ambulansı ile Başvuran Hastalarda, Hasta ve YakınlarınınSosyokültürel ve Sosyoekonomik Düzeylerinin Ambulans Kullanımına EtkisininAraştırılması

6 th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14 th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS November 8 - 11, 2018 Regnum Carya Belek, Antalya / Turkey, 8 - 11 November 2018 Sustainable Development

Acil Serviste ‘Omentum Torsiyonu’ Vakası

6. Avrasya Acil Tıp Kongresi 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 8 - 11 November 2018

ACIL SERVISTE ISIRIK VAKASI

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 April 2018

BILEK GÜREŞI SIRASINDA HUMERUS FRAKTÜRÜ

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

ACIL SERVISE BAŞVURAN GERIATRIK HASTALARIN DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

ACIL SERVISTE TESADÜFEN SAPTANAN BIR OLGU: FAHR HASTALIĞI

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

ACIL SERVISTE BALDIRAN OTU ZEHIRLENMESI

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

Gebe Hastada Venoz Tromboz

13. Turkiye Acil Tip Kongresi ve 9. Asya Acil Tip Kongresi, 22 - 25 November 2017

A catastrophic cervical injury

4. intercontinental emergency medicine congress, 18 - 21 May 2017, pp.252

cervical epidural abscess

4. intercontinental emergency medicine congress, 18 - 21 May 2017

A case of refractory Hypoglycemia

4. intercontinental Emergency Medicine Concress, Antalya, Turkey, 11 - 21 May 2017, pp.28-29

Life- Threatening Hematoma After Catheter Insertion

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ. 4nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 3nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017

Acil Serviste Donma Vakası

4 th INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 18 - 21 May 2017

Bir Olgu Sunumu: Yine Haklı Çıktı Detaylı ve Tekrarlayan Fizik Muayene

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ. 4nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 3nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017

A Rare Complication in Emergency Department: Cervikal Cage Dislocation

4. International Emergency Medicine Congress, 4. International Critical Care and Emergency Medicine Congres. 18-21 MayIS 2017 / Mardan Palace Hotel – Antalya, 18 - 21 May 2017

A Rare Penetrating Abdominal Injury

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ. 4nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 3nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017

A Rare Case in Emergency Department: Herpes Encephalitis

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ. 4nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 3nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017

Giant Bullae Covering Bilateral Hemithorax

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ. 4nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 3nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017

Why does this man have hypoxia

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Recurrent thromboembolic events trousseau syndrome

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Pres syndrome associated with eclampsia

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Ruptured abdominal aortic aneurism presented with flank pain

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Renal perforation due to kidney stone

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

The patient with ischemic stroke presenting with aphasia

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Atypical form of hakim adams syndrome

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Lightning Strike

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Vertigo İle Başvuran Subdural Hematom

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Turkey, 19 - 22 May 2016

Every itchy rush in pregnant women is an emergency

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016 Sustainable Development

Pneumopericardium duo to motor vehicle accident

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Dalak Metastazına Bağlı Karın Ağrısı

11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2015

Portal ven trombozu

11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Turkey, 16 - 19 April 2015

Books & Book Chapters

Alanda Crush Şüphesi Olan Hastaya Yaklaşım

in: PARAMEDIKLER İÇİN TRAVMA YÖNETIMI, Gürkan Ersoy, Editor, Hedef CS Yayıncılık, Ankara, pp.187-195, 2020

Metrics

Publication

95

Citation (WoS)

399

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

461

H-Index (Scopus)

13

Thesis Advisory

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals