Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2001 - Continues Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE

Managerial Experience

 • 2021 - 2023 Deputy Head of Department

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE

 • 2013 - 2015 Fakülte Kurulu Üyesi

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE

 • 2012 - 2013 Deputy Head of Department

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE

 • 2004 - 2006 Deputy Head of Department

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE

 • 2002 - 2003 Bölüm Akreditasyon Koordinatörü

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE

Courses

 • Doctorate Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Maliye Politikası

 • Undergraduate Kamu Ekonomisi I-II

 • Postgraduate Kamu Tercihi Teorisi

 • Undergraduate İktisadi Gelişme ve Vergileme

 • Undergraduate Küreselleşme ve Mali Yapı

 • Undergraduate Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı

 • Undergraduate Maliye Politikası

 • Postgraduate Sağlık Ekonomisi ve Kamu Politikaları

 • Undergraduate Kamu Ekonomisi

 • Postgraduate Küreselleşme Sürecinde Vergi Politikaları